Nawigacja

Badania Naukowe

Projekty badawcze realizowane w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych we Wrocławiu

Centralne projekty badawcze:

  • „Encyklopedia Solidarności” –  Ewa Chabros, Kamil Dworaczek , dr Tomasz Gałwiaczek, Agnieszka Klarman, Łukasz Sołtysik, dr Grzegorz Waligóra
  • „Ziemie polskie pod okupacją” – dr Ksawery Jasiak
  • „Struktury i metody działania aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej” – dr Ksawery Jasiak
  • „Ziemie polskie pod okupacją 1939-1945” – dr Jerzy Kirszak, dr Daniel Koreś
  • „Polska emigracja polityczna 1939-1989” – dr Jerzy Kirszak, dr Daniel Koreś, dr Norbert Wójtowicz
  • „Władze wobec kościołów i związków wyznaniowych” – dr Tomasz Gałwiaczek
  • „Aparat bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych” – dr Norbert Wójtowicz
  • „Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych, etnicznych i cudzoziemców” – dr hab. Jarosław Syrnyk

Regionalne projekty badawcze:

  • „Kobiety na zakręcie” – Ewa Chabros, Agnieszka Klarman
  • „Historia Dolnego Śląska” – dr hab. Jarosław Syrnyk
do góry