Nawigacja

Badania Naukowe

Projekty badawcze realizowane w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych w Szczecinie

dr Przemysław Benken

 1. Struktury i metody działalności aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej
 2. Kryzysy społeczne i opozycja demokratyczna 1976−1989  
  (Encyklopedia „Solidarności")

 Paweł Knap:

 1.  Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce w latach 1945–1989
 2. Struktury i metody działalności aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej

dr Eryk Krasucki

 1. Struktury i działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
 2. Władze PRL wobec kryzysów społecznych i opozycji demokratycznej 1956–976

dr Artur Kubaj

 1. Władze PRL wobec kryzysów społecznych i opozycji demokratycznej 1956−19762
 2. Polska emigracja polityczna 1939–1990

dr Sebastian Ligarski

 1. Koordynator projektu centralnego Aparat władzy wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych

dr Marta Marcinkiewicz

 1. Struktury i działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
 2. Kryzysy społeczne i opozycja demokratyczna 1976−1989  
  (koordynatorka oddziałowa projektu Encyklopedia „Solidarności")

Michał Siedziako

 1. Struktury i działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
 2. Władze PRL wobec kryzysów społecznych i opozycji demokratycznej 1956−1976

 dr Magdalena Semczyszyn

 1. Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców
 2. Udział w Radzie Redakcyjnej miesięcznika „Pamięć.pl"

 dr Paweł Szulc

 1. Struktury i działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
 2. Aparat władzy wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych
do góry