Nawigacja

Badania Naukowe

Projekty badawcze realizowane w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych w Rzeszowie

Centralne projekty badawcze

 • „Polska emigracja polityczna 1939–1990” – dr hab. Krzysztof Kaczmarski, dr Krzysztof Tochman
 • „Zagłada Żydów na ziemiach polskich” – dr hab. Elżbieta Rączy, Michał Kalisz
 • „Władze PRL wobec kryzysów społecznych i opozycji demokratycznej 1956–76” – dr Marcin Bukała
 • „Struktura i metody działania aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej” – Piotr Chmielowiec, Michał Kalisz
 • „Struktury i działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej” – dr Mariusz Krzysztofiński
 • „Ziemie polskie pod okupacją 1939–1945” – Tomasz Bereza, dr Krzysztof Tochman, Bogusław Kleszczyński
 • „Aparat bezpieczeństwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym 1944–1956” – dr Mirosław Surdej
 • „Opozycja w Polsce 1976–1989. Encyklopedia Solidarności” – Artur Brożyniak, dr Marcin Bukała, Małgorzata Gliwa

Udział pracowników w innych projektach badawczych oraz badawczo-dokumentacyjnych

 • „Osobowy wykaz ofiar konfliktu polsko-ukraińskiego w latach 1939–1948” – Tomasz Bereza, Artur Brożyniak
 • „Represje wobec Kościołów Katolickich Metropolii Lwowskich w latach 1939–1950” – dr Mariusz Krzysztofiński, Małgorzata Gliwa
 • „Poszukiwanie nieznanych miejsc pochówku ofiar zbrodni komunistycznych 1944–1956 ” – Bogusław Kleszczyński, dr Mirosław Surdej
 • „Notacje” – Bogusław Kleszczyński, Mirosław Surdej, Michał Kalisz, Tomasz Kowalski
do góry