Nawigacja

Badania Naukowe

Projekty badawcze realizowane w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych w Poznaniu

  

Pracownicy biorą udział w realizacji następujących centralnych i oddziałowych projektach badawczych:

 • Struktury i metody działania aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej, w projekcie uczestniczy dr Rafał Sierchuła.
 • Aparat bezpieczeństwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym 1944–1956; w projekcie bierze udział Przemysław Zwiernik.
 • Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989; koordynatorem projektu jest dr hab. Konrad Białecki, z oddziału w projekcie uczestniczą: dr hab. Konrad Białecki i dr Elżbieta Wojcieszyk.
 • Władze PRL wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych; w projekcie uczestniczy Agnieszka Kołodziejska.
 • Struktury i działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; w projekcie bierze udział dr Karolina Bittner.
 • Ziemie polskie pod okupacją 1939–1945; w projekcie biorą udział:  Aleksandra Pietrowicz i dr Rafał Sierchuła.
 • Władze PRL wobec kryzysów społecznych i opozycji demokratycznej 1956–1976; w projekcie bierze udział dr Elżbieta Wojcieszyk.
 • Encyklopedia Solidarności i opozycja demokratyczna w Polsce 1976–1989; w projekcie uczestniczą: dr Karolina Bittner,  prof.  Krzysztof Brzechczyn i Przemysław Zwiernik.
 • Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego 1944–1956; w projekcie bierze udział dr Aleksandra Kuligowska.

Ponadto pracownicy uczestniczą w dwóch oddziałowych programach badawczych:

 • Teoretyczne i metodologiczne problemy badania najnowszej historii Polski; koordynatorem projektu jest prof. Krzysztof Brzechczyn.
 • Ziemiaństwo polskie w XX wieku; koordynatorem projektu jest dr  Agnieszka Łuczak, a bierze w nim udział Aleksandra Pietrowicz.
do góry