Nawigacja

Badania Naukowe

Projekty badawcze realizowane w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych w Lublinie

I Centralne projekty badawcze

  • Polska emigracja polityczna 1939–1990 – dr hab. Sławomir Łukasiewicz, dr Małgorzata Choma-Jusińska
  • Aparat bezpieczeństwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym 1944–1956 – dr hab. Jacek Wołoszyn
  • Aparat władzy wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych – dr Marcin Kruszyński
  • Ziemie polskie pod okupacją 1939–1945 – dr Sebastian Piątkowski, dr Adam Puławski, dr Mariusz Zajączkowski
  • Opozycja w Polsce 1976–1989. Encyklopedia Solidarności – dr hab. Marek Wierzbicki, Bogusław Bek, dr Marcin Dąbrowski
  • Struktury i działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – dr Tomasz Osiński, dr hab. Marek Wierzbicki, dr Katarzyna Zawadka
  • Struktury i metody działania aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej – dr Justyna Dudek
  • Zagłada Żydów na ziemiach polskich – dr Sebastian Piątkowski

II Projekt regionalny

  • Dzieje Lubelszczyzny 1944–1956 – dr Tomasz Osiński (koordynator projektu), dr Justyna Dudek, dr Marcin Kruszyński, dr Sławomir Poleszak, dr Adam Puławski, dr hab. Jacek Wołoszyn, dr Mariusz Zajączkowski, dr Katarzyna Zawadka
do góry