Nawigacja

Badania Naukowe

Projekty badawcze realizowane w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych w Gdańsku

Projekty ogólnopolskie

1. Struktura i metody działania aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej 
- dr Marek Szymaniak
- dr Kamila Churska-Wołoszczak
- Krzysztof Filip
- prof. Igor Hałagida 

2. Aparat bezpieczeństwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym 1944–1956
- dr Krzysztof Osiński

3. Aparat bezpieczeństwa w walce z Kościołem katolickim i wolnością wyznania
- dr Katarzyna Maniewska
- dr Izabela Mazanowska
- prof. Igor Hałagida 

4. Władze PRL wobec kryzysów społecznych i opozycji demokratycznej 
- prof. Igor Hałagida
- dr Katarzyna Maniewska
- dr Krzysztof Osiński
- dr Przemysław Wójtowicz
- Piotr Brzeziński 
- Krzysztof Filip
- Arkadiusz Kazański
- dr Karol Nawrocki

5. Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych 
- dr hab. Grzegorz Berendt
- prof. Igor Hałagida

6. Aparat bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych i naukowych 
- dr Daniel Wicenty
- dr Przemysław Wójtowicz
- dr Kamila Churska-Wołoszczak

7. Wojna i okupacja 1939–1945 
- dr hab. Grzegorz Berendt
- dr Tomasz Ceran
- dr Izabela Mazanowska

8. Polacy ratujący Żydów
- dr hab. Grzegorz Berendt (koordynator projektu)

9. „Encyklopedia Solidarności" (IPN jako partner) 
- prof. Igor Hałagida
- dr Krzysztof Osiński
- dr Przemysław Wójtowicz
- Arkadiusz Kazański

 

Pola badawcze poszczególnych pracowników
OBBH IPN Gdańsk (w tym Delegatury w Bydgoszczy)

dr hab. Grzegorz Berendt: 
historia Pomorza w XX w., historia Żydów polskich w XX w., zagłada Żydów na Kresach Wschodnich

Piotr Brzeziński:
Grudzień '70 w Trójmieście, struktury i funkcjonowanie PZPR w woj. gdańskim, propaganda w PRL (lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte)

dr Tomasz Ceran: 
historia hitlerowskiego obozu przesiedleńczego i obozu pracy w Toruniu (XI 1940 – VII 1943), tzw. szmalcówki, historia idei

dr Kamila Churska-Wołoszczak: 
struktury, kadry i działalność aparatu represji w województwie pomorskim/bydgoskim, propaganda wyborcza na terenie województwa pomorskiego w latach 19461947

Krzysztof Drażba:
początki organizacji i działalności władzy ludowej na terenie woj. gdańskiego (19451946)

Krzysztof Filip: struktury aparatu bezpieczeństwa w woj. gdańskim w latach 1956–1975, Rok 1956 w woj. gdańskim, Armia Czerwona/Radziecka na Pomorzu Gdańskim 1945–1947, organizacja i działalność Milicji Obywatelskiej w woj. gdańskim (19451949)

prof. Igor Hałagida: dzieje NSZZ „Solidarność” w woj. słupskim, dzieje Pomorza po 1945 r., relacje
polsko-ukraińskie w XX w., kwestie wyznaniowe w PRL (szczególnie Kościoły wschodnie)


Arkadiusz Kazański: 
dzieje NSZZ „Solidarność” w Regionie Gdańskim (19801989)

dr Katarzyna Maniewska: 
życie codzienne w PRL, opór społeczny w województwie bydgoskim (19561980)

dr Izabela Mazanowska:
represje władz państwowych wobec zgromadzeń zakonnych z terenu diecezji chełmińskiej w latach 19561970, eksterminacja ludności żydowskiej na Pomorzu i Kujawach w czasie II wojny światowej

Barbara Męczykowska:
życie codzienne pod okupacją na Kaszubach i Kociewiu (19391945)

dr Karol Nawrocki:
dzieje NSZZ „Solidarność” w woj. elbląskim (19801989), korelacja życia sportowego i politycznego w woj. gdańskim (19701989)

dr Krzysztof Osiński: 
dzieje NSZZ „Solidarność” w woj. bydgoskim, opozycja polityczna w woj. bydgoskim w latach osiemdziesiątych, aparat represji wobec działaczy Narodowej Demokracji w woj. pomorskim

Izabela Brzezińska:
konspiracja niepodległościowa na Pomorzu Gdańskim (19451956)

dr Marek Szymaniak: 
struktury, kadry i działalność operacyjna aparatu represji w województwach pomorskim/bydgoskim, toruńskim i włocławskim

dr Daniel Wicenty: 
socjologia polska w PRL w kontekście losów konkretnych uczonych, oceny jej dorobku oraz funkcji kontestowania/legitymizacji porządku komunistycznego, środowiska dziennikarskie w latach 70. i 80. XX w.

dr Przemysław Wójtowicz: 
dzieje NSZZ „Solidarność” w woj. toruńskim, opozycja polityczna w woj. toruńskim w latach 19761980, dzieje polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii w latach 19391989

do góry