Nawigacja

Centrala

Wydawnictwo IPN

p.o. Dyrektora Wydawnictwa IPN – Izabela Matuszewska 
tel. (22) 581-86-85 izabela.matuszewska@ipn.gov.pl

Sekretariat Wydawnictwa IPN

WYDZIAŁ WYDAWNICZY

Naczelnik – dr Dorota Mazek 
tel. (22) 581-88-85 dorota.mazek@ipn.gov.pl

Sekcja Redakcyjna

dr Magdalena Baj tel. (22) 581-87-89 magdalena.baj@ipn.gov.pl

Dorota Białas tel. (22) 581-88-73 dorota.bialas@ipn.gov.pl

Andrzej Brzozowski (22) 581-87-98 andrzej.brzozowski@ipn.gov.pl

dr Piotr Chojnacki tel. (22) 581-87-75 piotr.chojnacki@ipn.gov.pl

Wojciech Czaplicki tel. (22) 581-86-90 wojciech.czaplicki@ipn.gov.pl

Iwona Gałęzowska-Mikulska tel. (22) 581-88-35 iwona.galezowska@ipn.gov.pl

Agnieszka Górkiewicz tel. (22) 581-87-66 agnieszka.gorkiewicz@ipn.gov.pl

Paulina Grenke tel.  (22) 581-87-74 paulina.grenke@ipn.gov.pl

Magdalena Jagielska tel. (22) 581-87-96 magdalena.jagielska@ipn.gov.pl

Teresa Karpińska tel. (22) 581-88-42 teresa.karpinska@ipn.gov.pl

Marcin Koc tel. (22) 581-86-91 marcin.koc@ipn.gov.pl

Iwona Kuśmirowska (22) 581-89-50 iwona.kusmirowska@ipn.gov.pl

Katarzyna Maciak-Żulewska tel. 22 ;581-89-29 katarzyna.maciak-zulewska@ipn.gov.pl

Andrzej Michalik tel. (22) 581-86-89 andrzej.michalik@ipn.gov.pl

Aneta Muszel tel. (22) 581-88-37 aneta.muszel@ipn.gov.pl

Anna Równy tel. (22) 581-87-90 anna.rowny@ipn.gov.pl

Łukasz Rybak tel. (22) 581-87-83 lukasz.rybak@ipn.gov.pl

Irmina Samulska tel. (22) 581-88-32 irmina.samulska@ipn.gov.pl

Krzysztof Siwiec tel. (22) 581-86-87 krzysztof.siwiec@ipn.gov.pl

Małgorzata Strasz-Sowińska tel. (22) 581-87-84 malgorzata.strasz@ipn.gov.pl

Sylwia Szafrańska tel. (22) 581-86-52 sylwia.szafranska@ipn.gov.pl

Katarzyna Szubka tel. (22) 581-86-93 katarzyna.szubka@ipn.gov.pl

Izabela Szufa tel. (22) 581-87-80 izabela.szufa@ipn.gov.pl

Anna Zawadzka tel. (22) 581-88-88 anna.zawadzka@ipn.gov.pl

Rafał Ziątek tel. (22) 581-87-72 rafal.ziatek@ipn.gov.pl

Katarzyna Zonn-Pasternak tel. (22) 581-88-34 katarzyna.zonn@ipn.gov.pl  

Sekcja Periodyków

p.o. kierownika – Jan Ruman tel. (22) 581-88-40 

Redakcja „Biuletynu IPN”

Jan Ruman – redaktor naczelny tel. (22) 581-88-40 jan.ruman@ipn.gov.pl

Romuald Niedzielko – zastępca red. naczelnego tel. (22) 581-88-39 romuald.niedzielko@ipn.gov.pl

Wojciech Butkiewicz – sekretarz redakcji tel. (22) 581-88-19 wojciech.butkiewicz@ipn.gov.pl

dr Filip Gańczak tel. (22) 581-88-54 filip.ganczak@ipn.gov.pl

Andrzej Sujka tel. (22) 581-88-17 andrzej.sujka@ipn.gov.pl

Jakub Gołębiewski tel. (22) 581-86-94 jakub.golebiewski@ipn.gov.pl

Maria Wiśniewska – sekretariat  tel. (22) 581-88-19 maria.wisniewska@ipn.gov.pl

Maciej Foks – portal IPN tel. (22) 581-88-29 maciej.foks@ipn.gov.pl

WYDZIAŁ UPOWSZECHNIANIA

p.o. Naczelnika – Tomasz Kowalski 
Tomasz.Kowalski@ipn.gov.pl

Sekcja Informacji

Maciej Steppa tel. (22) 581-86-97 maciej.steppa@ipn.gov.pl

Sekcja Dystrybucji

Księgarnia IPN Wołoska 7

Joanna Pamuła tel. (22) 581-86-78 joanna.pamula@ipn.gov.pl

Joanna Pszczoła tel. (22) 581-86-79 joanna.pszczola@ipn.gov.pl

Księgarnia CE IPN „Przystanek Historia” 

Tomasz Czopowicz tel. (22) 576 30 06, tomasz.czopowicz@ipn.gov.pl

Paweł Szufliński tel. (22) 576 30 06 pawel.szuflinski@ipn.gov.pl

Magazyn IPN

Artur Dąbrowski

Piotr Sołtysiak tel. (22) 581-86-34 piotr.soltysiak@ipn.gov.pl

Dariusz Śpiewak tel. kom 668 492 330

do góry