Nawigacja

Centrala

Wydawnictwo IPN

Wydawnictwo IPN
Adres korespondencyjny:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Dyrektor Wydawnictwa IPN – Izabela Matuszewska
tel. (22) 581-86-85
izabela.matuszewska@ipn.gov.pl 

Zastępca Dyrektora Wydawnictwa IPN – Arkadiusz Wingert
tel. (22) 581-88-45
arkadiusz.wingert@ipn.gov.pl 

Sekretariat Wydawnictwa IPN
Katarzyna Rosik
tel. 22 581-89-54
katarzyna.rosik@ipn.gov.pl 

WYDZIAŁ WYDAWNICZY

p.o. Naczelnika – dr Magdalena Baj
tel. (22) 581-87-89
magdalena.baj@ipn.gov.pl

Redaktor Techniczny – Sławomir Gajda
tel. (22) 581-87-66
slawomir.gajda@ipn.gov.pl 

Sekcja Redakcyjna

Kierownik – Rafał Ziątek
tel. (22) 581-87-72
rafal.ziatek@ipn.gov.pl  

Dorota Białas
tel. (22) 581-88-73
dorota.bialas@ipn.gov.pl 

Andrzej Brzozowski
(22) 581-87-98
andrzej.brzozowski@ipn.gov.pl 

dr Piotr Chojnacki
tel. (22) 581-87-75
piotr.chojnacki@ipn.gov.pl 

Wojciech Czaplicki
tel. (22) 581-86-90
wojciech.czaplicki@ipn.gov.pl 

Iwona Gałęzowska-Mikulska
tel. (22) 581-88-35
iwona.galezowska@ipn.gov.pl 

Agnieszka Górkiewicz
tel. (22) 581-87-13
agnieszka.gorkiewicz@ipn.gov.pl 

Paulina Grenke
tel.  (22) 581-87-74
paulina.grenke@ipn.gov.pl 

Magdalena Jagielska
tel. (22) 581-87-96
magdalena.jagielska@ipn.gov.pl 

Teresa Karpińska
tel. (22) 581-88-42
teresa.karpinska@ipn.gov.pl 

Marcin Koc
tel. (22) 581-86-91
marcin.koc@ipn.gov.pl 

Iwona Kuśmirowska
(22) 581-89-50
iwona.kusmirowska@ipn.gov.pl 

Katarzyna Maciak-Żulewska
tel. 22 ;581-89-29
katarzyna.maciak-zulewska@ipn.gov.pl 

dr Dorota Mazek
tel. (22) 581-88-85
dorota.mazek@ipn.gov.pl 

Andrzej Michalik
tel. (22) 581-86-89
andrzej.michalik@ipn.gov.pl 

Aneta Muszel
tel. 668 882 199
aneta.muszel@ipn.gov.pl 

Anna Równy
tel. (22) 581-87-90
anna.rowny@ipn.gov.pl 

Łukasz Rybak
tel. (22) 581-87-83
lukasz.rybak@ipn.gov.pl 

Irmina Samulska
tel. (22) 581-88-32
irmina.samulska@ipn.gov.pl 

Krzysztof Siwiec
tel. (22) 581-86-87
krzysztof.siwiec@ipn.gov.pl 

Małgorzata Strasz-Sowińska
tel. (22) 581-87-84
malgorzata.strasz@ipn.gov.pl 

Sylwia Szafrańska
tel. (22) 581-86-52
sylwia.szafranska@ipn.gov.pl 

Katarzyna Szubka
tel. (22) 581-86-93
katarzyna.szubka@ipn.gov.pl 

Izabela Szufa
tel. (22) 581-87-80
izabela.szufa@ipn.gov.pl 

Anna Zawadzka
tel. (22) 581-88-88
anna.zawadzka@ipn.gov.pl 

Katarzyna Zonn-Pasternak
tel. (22) 581-88-34
katarzyna.zonn@ipn.gov.pl  

Sekcja Periodyków

Kierownik – Jan Ruman
tel. (22) 581-88-40 

Redakcja „Biuletynu IPN”

Jan Ruman – redaktor naczelny
tel. (22) 581-88-40
jan.ruman@ipn.gov.pl 

Romuald Niedzielko – zastępca red. naczelnego
tel. (22) 581-88-39
romuald.niedzielko@ipn.gov.pl 

Wojciech Butkiewicz – sekretarz redakcji
tel. (22) 581-88-13
wojciech.butkiewicz@ipn.gov.pl 

dr Filip Gańczak
tel. (22) 581-88-54
filip.ganczak@ipn.gov.pl 

Andrzej Sujka
tel. (22) 581-88-17
andrzej.sujka@ipn.gov.pl 

Jakub Gołębiewski
tel. (22) 581-86-94
jakub.golebiewski@ipn.gov.pl 

Maria Wiśniewska – sekretariat
tel. (22) 581-88-19
maria.wisniewska@ipn.gov.pl 

WYDZIAŁ UPOWSZECHNIANIA

Naczelnik – Tomasz Kowalski
tel. (22) 581-88-91
Tomasz.Kowalski@ipn.gov.pl

Maciej Foks – portal IPN
tel. (22) 581-88-29
maciej.foks@ipn.gov.pl 

Sekcja Informacji

Kierownik – Maciej Steppa
tel. (22) 581-86-97
maciej.steppa@ipn.gov.pl 

Sekcja Dystrybucji

Kierownik  – Tomasz Czopowicz
tel. (22) 576 30 06
tomasz.czopowicz@ipn.gov.pl 

Księgarnia IPN Wołoska 7

Joanna Pamuła
tel. (22) 581-86-78
joanna.pamula@ipn.gov.pl 

Joanna Pszczoła
tel. (22) 581-86-79
joanna.pszczola@ipn.gov.pl 

Księgarnia CE IPN „Przystanek Historia”

Bogdan Chojniarz
tel. (22) 576 30 06
ksiegarnia@ipn.gov.pl 

Księgarnia IPN, Dom Polonii, ul. Krakowskie Przedmieście 64

Dariusz Zbiejczuk
tel. 797 918 664
dariusz.zbiejczuk@ipn.gov.pl  

Magazyn IPN

magazyn@ipn.gov.pl

Artur Dąbrowski 

Piotr Sołtysiak
tel. (22) 581-86-34

Dariusz Śpiewak
tel. kom. 668 492 330

do góry