Nawigacja

Centrala

Biuro Prawne

Adres do korespondencji:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Dyrektor – Joanna Zowczak-Krajewska 

Zastępca Dyrektora –Anna Pluta-Dackiewicz

Wydział Postępowań Administracyjnych

Wydział Obsługi Prawnej – Naczelnik Jakub Ciołecki

 

 

 

do góry