Nawigacja

Centrala

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji

p.o. Dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji – dr hab. Krzysztof Szwagrzyk

tel. (22) 581 89 09
krzysztof.szwagrzyk@ipn.gov.pl ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Zastępca Dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji – Anna Szeląg
tel.  (22) 581 89 09 
anna.szelag@ipn.gov.pl ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Sekretariat: Elżbieta Bielińska
tel. (22) 581 89 09, fax (22) 581 89 11,

elzbieta.bielinska@ipn.gov.pl ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Wydział Dokumentacji i Analiz

Naczelnik– Andrzej Cisek

tel. (22) 581 89 48 
andrzej.cisek@ipn.gov.pl ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

 Wydział Logistyki

Naczelnik– Joanna Piskorz 

tel. (22) 581 89 56
joanna.piskorz@ipn.gov.pl ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

 

Wydział Poszukiwań

Naczelnik – dr Tomasz Borkowski 
tel. (71) 326 76 58
ul. Sołtysowicka 21 A, 51-168 Wrocław

Zastępca Naczelnika  – Leon Popek 

tel. (22) 581 89 56

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Baza Materiału Genetycznego

Naczelnik – Agata Thannhäuser
agata.tannhauser@ipn.gov.pl

Justyna Sawicka, archeolog
tel. (71) 326 76 58 
justyna.sawicka@ipn.gov.pl ul. Sołtysowicka 21 A, 51-168 Wrocław 

Michał Nowak, archeolog
tel. (22) 581 86 45 

michal.nowak@ipn.gov.pl ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa 

Andrzej Cisek, specjalista
tel. (22) 581 89 48 

andrzej.cisek@ipn.gov.pl ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

 

 

 

do góry