Nawigacja

Centrala

Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa

Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN
Adres do korespondencji: 
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa 

 

Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa – Adam Siwek 
tel. (22) 581-89-66 
adam.siwek@ipn.gov.pl

Zastępca Dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa – Renata Soszyńska
tel. (22) 581 89 59
renata.soszynska@ipn.gov.pl 

Sekretariat BUWiM – Izabela Malenda
izabela.malenda@ipn.gov.pl  
tel. (22) 581-89-66
fax (22) 581-89-10 
buwim@ipn.gov.pl  

Piotr Bartnik
tel. (22) 581 85 82
piotr.bartnik@ipn.gov.pl 

dr Anna Jagodzińska
tel. (22) 581 89 38
anna.jagodzinska@ipn.gov.pl 

Piotr Kędziora-Babiński
tel. (22)  581 89 43
piotr.kedziora-babinski@ipn.gov.pl 

Anna Koszowy
tel. (22) 581 89 65
anna.koszowy@ipn.gov.pl 

dr Damian Markowski
tel. (22) 581 89 60
damian.markowski@ipn.gov.pl  

Jarosław Plizga
tel. (22) 581 88 61
jaroslaw.plizga@ipn.gov.pl 

Marta Ponaczewna
tel. (22) 581 86 42
marta.ponaczewna@ipn.gov.pl 

Agnieszka Rudzińska
tel. (22) 581 87 63
agnieszka.rudzinska@ipn.gov.pl 

Tomasz Rusiniak
tel. (22) 581 89 49 
tomasz.rusiniak@ipn.gov.pl 

Anna Wicka
tel. (22) 581 89 61
anna.wicka@ipn.gov.pl 

Artur Zawadka
tel. (22) 581 89 58
artur.zawadka@ipn.gov.pl 

do góry