Nawigacja

Centrala

Biuro Badań Historycznych

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Dyrektor BBH – dr hab. Mirosław Szumiło
tel. (22) 581-88-71
miroslaw.szumilo@ipn.gov.pl 

Zastępca Dyrektora BBH – dr Paweł Libera
tel. (22) 581-88-71
​pawel.libera@ipn.gov.pl
 

Sekretariat:

Małgorzata Sagan 
tel. (22) 581-88-71 malgorzata.sagan@ipn.gov.pl

Wieloosobowe stanowisko obsługi:

Monika Haraburda
tel. (22) 581-85-49 monika.haraburda@ipn.gov.pl

Marta Mazurkiewicz
tel. (22) 581-85-41 marta.mazurkiewicz@ipn.gov.pl

Monika Giemeła
tel. (22) 581-87-50 monika.giemela@ipn.gov.pl

Izabela Żołnowska
tel. (22) 581-85-45 izabela.zolnowska@ipn.gov.pl

 

Wydział Badań Naukowych

naczelnik – dr Sławomir Kalbarczyk 
tel. (22) 581-85-48 slawomir.kalbarczyk@ipn.gov.pl

p.o. zastępcy naczelnika – dr Paweł Sasanka
tel. (22) 581-87-52 pawel.sasanka@ipn.gov.pl

dr Władysław Bułhak
tel. (22) 581-85-80  wladyslaw.bulhak@ipn.gov.pl

dr Przemysław Gasztold-Seń
tel. (22) 581-87-41 przemyslaw.gasztold-sen@ipn.gov.pl

dr Piotr Gontarczyk
tel. (22) 581-87-35 piotr.gontarczyk@ipn.gov.pl

dr hab. Waldemar Grabowski
tel. (22) 581-85-40 waldemar.grabowski@ipn.gov.pl

dr Martyna Grądzka-Rejak
tel. (22) 581-87-31 martyna.gradzka@ipn.gov.pl

Marek Hańderek 
tel. (22) 581-85-08 marek.handerek@ipn.gov.pl

dr Natalia Jarska
tel. (22) 581-87-36 natalia.jarska@ipn.gov.pl

dr Tomasz Kozłowski 
tel. (22) 581-87-37 tomasz.kozlowski@ipn.gov.pl

dr Rafał Łatka
tel. (22) 581-85-31 rafal.latka@ipn.gov.pl

dr Grzegorz Majchrzak
tel. (22) 581-87-17 grzegorz.majchrzak@ipn.gov.pl

dr Jan Olaszek
tel. (22) 581-87-38, jan.olaszek@ipn.gov.pl

dr Marcin Przegiętka
tel. (22) 581-85-06 marcin.przegietka@ipn.gov.pl

Michał Przeperski
tel. (22) 581-89-75 michal.przeperski@ipn.gov.pl

Tomasz Sudoł
tel. (22) 581-85-01 tomasz.sudol@ipn.gov.pl

dr Marcin Urynowicz
tel. (22) 581-85-59 marcin.urynowicz@ipn.gov.pl

dr Maria Wardzyńska
tel. (22) 581-85-38 maria.wardzynska@ipn.gov.pl

Grzegorz Wołk
tel. (22) 581-87-14 grzegorz.wolk@ipn.gov.pl

dr Andrzej Zawistowski

tel. (22) 581-89-43 andrzej.zawistowski@ipn.gov.pl

Maciej Żuczkowski
tel. (22) 581-85-09 maciej.zuczkowski@ipn.gov.pl

 

Wydział Wydawnictw BEP

naczelnik – dr Piotr Chojnacki 
tel. (22) 581-87-75 piotr.chojnacki@ipn.gov.pl

zastępca naczelnika – dr Dorota Mazek

tel. (22) 581-8885 dorota.mazek@ipn.gov.pl  

SEKCJA WYDAWNICZA

dr Magdalena Baj
tel. (22) 581-87-89 magdalena.baj@ipn.gov.pl

Dorota Białas

Wojciech Czaplicki
tel. (22) 581-86-90 wojciech.czaplicki@ipn.gov.pl

Iwona Gałęzowska-Mikulska
tel. (22) 581-88-35 iwona.galezowska@ipn.gov.pl

Magdalena Jagielska
tel. (22) 581-87-96 magdalena.jagielska@ipn.gov.pl

Teresa Karpińska 
tel. (22) 581-88-42 teresa.karpinska@ipn.gov.pl

Marcin Koc
tel. (22) 581-86-91 marcin.koc@ipn.gov.pl

Andrzej Michalik
tel. (22) 581-86-89 andrzej.michalik@ipn.gov.pl

Aneta Muszel
tel. (22) 581-88-37 aneta.muszel@ipn.gov.pl

Anna Równy
tel. (22) 581-87-90 anna.rowny@ipn.gov.pl

Łukasz Rybak
tel. (22) 581-87-83 lukasz.rybak@ipn.gov.pl

Irmina Samulska
tel. (22) 581-88-32 irmina.samulska@ipn.gov.pl

Krzysztof Siwiec
tel. (22) 581-86-87 krzysztof.siwiec@ipn.gov.pl

Małgorzata Strasz-Sowińska
tel. (22) 581-87-84 malgorzata.strasz@ipn.gov.pl

Sylwia Szafrańska
 tel. (22) 581-86-52 sylwia.szafranska@ipn.gov.pl

Katarzyna Szubka
tel. (22) 581-86-93 katarzyna.szubka@ipn.gov.pl

Izabela Szufa
tel. (22) 581-87-80 izabela.szufa@ipn.gov.pl

Anna Zawadzka
tel. (22) 581-88-88 anna.zawadzka@ipn.gov.pl

Katarzyna Zonn-Pasternak
tel. (22) 581-88-34 katarzyna.zonn@ipn.gov.pl  

SEKCJA CZASOPISM

p.o. kierownika – Jan Ruman
tel. (22) 581-88-40 

Redakcja „Biuletynu IPN”

Jan Ruman – redaktor naczelny
tel. (22) 581-88-40 jan.ruman@ipn.gov.pl

Romuald Niedzielko – zastępca red. naczelnego
tel. (22) 581-88-39 romuald.niedzielko@ipn.gov.pl

Wojciech Butkiewicz – sekretarz redakcji
tel. (22) 581-88-39 wojciech.butkiewicz@ipn.gov.pl

dr Filip Gańczak
tel. (22) 581-88-54 filip.ganczak@ipn.gov.pl

Andrzej Sujka
tel. (22) 581-88-17 andrzej.sujka@ipn.gov.pl

Jakub Gołębiewski
tel. (22) 581-86-94 jakub.golebiewski@ipn.gov.pl

Maria Wiśniewska – sekretariat 
tel. (22) 581-88-19 maria.wisniewska@ipn.gov.pl

Maciej Foks – portal IPN
tel. (22) 581-88-29 maciej.foks@ipn.gov.pl

 

SEKCJA ORGANIZACYJNA

kierownik – Agnieszka Górkiewicz
tel. (22) 581-87-66 agnieszka.gorkiewicz@ipn.gov.pl

Paulina Grenke
tel.  (22) 581-87-74 paulina.grenke@ipn.gov.pl

Katarzyna Maciak-Żulewska
tel. 22 ;581-89-29 Katarzyna.Maciak-Zulewska@ipn.gov.pl

Agata Rusiniak
tel. 22 581 86 95 agata.kraska@ipn.gov.pl

Sebastian Pawlak

Joanna Pamuła
tel. (22) 581-86-78 joanna.pamula@ipn.gov.pl

Joanna Pszczoła
tel. (22) 581-86-79 joanna.pszczola@ipn.gov.pl

Piotr Sołtysiak 
tel. (22) 581-86-34  piotr.soltysiak@ipn.gov.pl

Maciej Steppa
tel. (22) 581-86-97 maciej.steppa@ipn.gov.pl

Dariusz Śpiewak tel. kom 668492330

Rafał Ziątek
tel. (22) 581-87-72 rafal.ziatek@ipn.gov.pl
fax (22) 581-89-30

 

Księgarnia IPN Wołoska 7

Joanna Pamuła
tel. (22) 581-86-78 joanna.pamula@ipn.gov.pl

Joanna Pszczoła
tel. (22) 581-86-79 joanna.pszczola@ipn.gov.pl

 

Księgarnia CE IPN „Przystanek Historia” 

Tomasz Czopowicz
    tel. (22) 576 30 06, tomasz.czopowicz@ipn.gov.pl

Paweł Szufliński 
    tel. (22) 576 30 06 pawel.szuflinski@ipn.gov.pl

do góry