Nawigacja

Centrala

Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Adres do korespondencji:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Dyrektor – Wiesława Misior 
Zastępca Dyrektora – Robert Kuźma 
Zastępca Dyrektora – Dariusz Komorowski

Sekretariat: 

tel  22 581 88 03
fax 22 581 88 14

W skład Biura Administracyjno-Gospodarczego wchodzą:

1)      Wydział Inwestycji – Naczelnik Robert Lotycz
2)      Wydział Zarządzania Nieruchomościami – Naczelnik Arkadiusz Kusy
3)      Wydział Zarządzania Majątkiem Ruchomym – p.o. Naczelnika Łukasz Styczeń 
4)      Wydział Logistyki i Planowania – p.o. Naczelnika Krzysztof Chojecki, p.o. Z-cy Naczelnika  Izabela Piróg     

  1. Sekcja Zaopatrzenia
  2. Sekcja Zamówień
  3. Sekcja Kancelarii Ogólnej
  4. Sekcja Małej Poligrafii

5)       Wydział Transportu – p.o. Naczelnika Sławomir Szostek

do góry