Nawigacja

Centrala

Biuro Ochrony

Adres do korespondencji:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa  

Dyrektor – Mirosław Jeziorski
Sekretariat:
tel. 22 581 85 11

Zastępca Dyrektora – Zenon Bątruk
Sekretariat:
tel. 22 581 85 11

W skład Biura Ochrony wchodzą:

  1. Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych – Naczelnik Krzysztof Płaska
  2. Wydział Ochrony Obiektów i Spraw Obronnych – Naczelnik Paweł Brzeszkiewicz 
  3. Samodzielna Sekcja Kancelarii Tajnej – Kierownik Ewa Klisińska
  4. Służba Ochrony IPN – Naczelnik Piotr Tomaszewski
  5. Samodzielna Sekcjia do spraw Bezpieczeństwa Informacji – Kierownik Arkadiusz Chomentowski 
do góry