Nawigacja

Centrala

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej

Adres do korespondencji:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

e-mail dla wnioskodawców krajowych buiad@ipn.gov.pl
e-mail dla wnioskodawców zagranicznych archives@ipn.gov.pl

p.o. Dyrektora  Marzena Kruk

Sekretariat:
tel. 22 581 89 04
fax 22 581 86 37

p.o. Zastępcy Dyrektora dr Mariusz Żuławnik
p.o. Zastępcy Dyrektora  Mariusz Kwaśniak
p.o. Zastępcy Dyrektora Karol Lisiecki

tel. 22 581 86 01
fax 22 581 86 37

W skład Archiwum IPN wchodzą:

 • Wydział Informacji i Sprawdzeń 
  • p.o. Naczelnika  Monika Wyszyńska-Teśniarz 
   Tel. (0-22) 566 25 70
   p.o. Zastępcy Naczelnika  Marek Możejko
   Tel. (022) 581 86 17
   Sekcja Realizacji Kwerend na Potrzeby Uprawnionych Podmiotów 
   Sekcja Realizacji Kwerend do Celów Służbowych
   Sekcja Udzielania Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej
 • Wydział Zarządzania Zasobem Archiwalnym 
  • Naczelnik  Grzegorz Trzyna
   Tel. (0-22) 581-89-27, Fax (0-22) 581-88-96
   Zastępca Naczelnika  Agnieszka Krzaczkowska
   Tel. (0-22) 123-46-22
   Zastępca Naczelnika  Mariusz Jonczyk
   Tel. (0-22) 581-89-45
   Sekcja Kształtowania i Ewidencji Zasobu Archiwalnego
   Sekcja Przechowywania Zasobu Archiwalnego
   Sekcja Obsługi Zbioru Wyodrębnionego
   Sekcja Konserwacji i Zabezpieczania Zasobu Archiwalnego
   Archiwum Zakładowe 
 • Wydział Zasobów Cyfrowych 
  • p.o. Naczelnika  Bożena Cisek
   Tel. (0-22) 566-25-40
   p.o. Zastępcy Naczelnika  Marek Lipiński
   Tel. (0-22) 581-89-84
   Sekcja Digitalizacji
   Sekcja Opracowywania Dokumentacji  Audiowizualnej
   Sekcja Tworzenia Pomocy Archiwalnych
 • Wydział Udostępniania 
  • Naczelnik  Paweł Czerniszewski 
   Zastępca Naczelnika  Agata Zabrocka-Jędrzejczyk 
   Tel. (0-22) 581-86-80, 581-86-81
   Sekcja Udostępniania Dokumentów do Celów Służbowych
   Sekcja Udostępniania Dokumentów Uprawnionym Podmiotom
   Sekcja Realizacji Wniosków o Nadanie Odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności
 • Wydział Obsługi Bieżącej
  • p.o. Naczelnika  Paweł Oskroba  
   Tel. (0-22) 581-86-66
   Sekcja Obsługi Kancelaryjnej i Organizacji
   Sekcja Nadzoru, Analiz i Sprawozdań
 • Samodzielna Sekcja Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł
do góry