Nawigacja

Centrala

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej

Adres do korespondencji:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

e-mail dla wnioskodawców krajowych buiad@ipn.gov.pl
e-mail dla wnioskodawców zagranicznych archives@ipn.gov.pl

Dyrektor  Marzena Kruk

Sekretariat:
tel. 22 581 89 04
fax 22 581 86 37

Zastępca Dyrektora dr Mariusz Żuławnik
Zastępca Dyrektora  Mariusz Kwaśniak

 

tel. 22 581 86 01
fax 22 581 86 37

W skład Archiwum IPN wchodzą:

 • #
  •  
 • Wydział Informacji i Sprawdzeń 
  • Naczelnik  Monika Wyszyńska-Teśniarz 
   Tel. (0-22) 566 25 70
   Zastępca Naczelnika  Marek Możejko
   Tel. (022) 581 86 17
   Sekcja Realizacji Kwerend na Potrzeby Uprawnionych Podmiotów 
   Sekcja Realizacji Kwerend do Celów Służbowych
   Sekcja Udzielania Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej
 • Wydział Zarządzania Zasobem Archiwalnym 
  • Naczelnik  Grzegorz Trzyna
   Tel. (0-22) 581-89-27, Fax (0-22) 581-88-96
   Zastępca Naczelnika  Agnieszka Krzaczkowska
   Tel. (0-22) 123-46-22
   Zastępca Naczelnika  Mariusz Jonczyk
   Tel. (0-22) 581-89-45
   Sekcja Kształtowania i Ewidencji Zasobu Archiwalnego
   Sekcja Przechowywania Zasobu Archiwalnego
   Sekcja Obsługi Zbioru Wyodrębnionego
   Sekcja Konserwacji i Zabezpieczania Zasobu Archiwalnego
   Archiwum Zakładowe 
 • Wydział Zasobów Cyfrowych 
  • Naczelnik  Bożena Cisek
   Tel. (0-22) 566-25-40
   Zastępca Naczelnika  Marek Lipiński
   Tel. (0-22) 581-89-84
   Sekcja Digitalizacji
   Sekcja Opracowywania Dokumentacji  Audiowizualnej
   Sekcja Tworzenia Pomocy Archiwalnych
 • Wydział Udostępniania 
  • Naczelnik  Paweł Czerniszewski 
   Zastępca Naczelnika  Agata Zabrocka-Jędrzejczyk 
   Tel. (0-22) 581-86-80, 581-86-81
   Sekcja Udostępniania Dokumentów do Celów Służbowych
   Sekcja Udostępniania Dokumentów Uprawnionym Podmiotom
   Sekcja Realizacji Wniosków o Nadanie Odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności
 • Wydział Obsługi Bieżącej
  • Naczelnik  Paweł Oskroba  
   Tel. (0-22) 581-86-66
   Sekcja Obsługi Kancelaryjnej i Organizacji
   Sekcja Nadzoru, Analiz i Sprawozdań
 • Samodzielna Sekcja Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł
do góry