Nawigacja

Centrala

Biuro Lustracyjne

Adres do korespondencji:
ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa
sekretariat.bl@ipn.gov.pl

p.o. Dyrektora – Edyta Karolak

Sekretariat:

tel. 22 540 58 00
fax 22 540 58 03

Zastępca Dyrektora – Leopold Buczacki

tel. 22 540 58 01

Zastępca Dyrektora – Wojciech Chałupka

tel. 22 540 58 02

 

Informacje o złożonych oświadczeniach lustracyjnych udzielane podmiotom uprawnionym:

tel. 22 540 58 16, 22 540 58 18, 22 540 58 20

 

W skład Biura Lustracyjnego wchodzą:

do góry