Nawigacja

Centrala

Biuro Prezesa i Komunikacji Społecznej

Adres do korespondencji:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

p.o. Dyrektora – dr Dorota Koczwańska-Kalita
p.o. Zastępcy Dyrektora – Joanna Pobocha-Górkiewicz 

Sekretariat:

tel. 22 581 86 54
fax 22 581 85 43

W skład Biura Prezesa i Komunikacji Społecznej wchodzą:

 • Wydział Komunikacji Społecznej 
  Naczelnik – Karolina Jackowska, tel. 22 581 85 75
 • Wydział Obsługi Bieżącej
  p.o. Naczelnika – Małgorzata Gromuł, tel. 22 581 88 99 
 • Samodzielna Sekcja Informacji i Kontaktów Międzynarodowych
  Kierownik – Agnieszka Jędrzak, tel. 22 581 86 28
 • Samodzielna Sekcja Obsługi Kolegium
  Kierownik – Nikolina Laskus-Drożdżewicz, tel. 22 581 85 63
 • Samodzielne Stanowisko Asystenta Prezesa IPN

KONTAKT DLA MEDIÓW:

tel. 22 581 86 20
media@ipn.gov.pl 

 

 

do góry