Nawigacja

Wystawy

Jerzy Korolkiewicz 1948–1995

Ekspozycja składa się z obrazów i wierszy Jerzego Korolkiewicza – członka NSZZ „Solidarność” od IX 1980 r., współzałożyciela Białostockiego KOWzP, członka KPN, kolportera wykonanych przez siebie ulotek, redaktora, autora, drukarza i kolportera „Biuletynu Informacyjnego” – pisma Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN Obszaru Białystok, wielokrotnie zatrzymywanego za organizowanie wieców, manifestacji, wygłaszanie patriotycznych przemówień. Obrazom towarzyszyły pamiątki rodzinne dotyczące w/w osoby: zdjęcia, listy, dokumenty dotyczące działalności Jerzego Korolkiewicza i ulotki pochodzące ze zbiorów Stanisławy Korolkiewicz.
Otwarcie wystawy odbyło się 13 XII 2010 r. w sali konferencyjno-wystawienniczej Oddziału IPN w Białymstoku.

do góry