Nawigacja

Wystawy

Twarze tarnowskiej bezpieki

Autor wystawy: Michał Wenklar
Współpraca: Joanna Dutka
Konsultacja naukowa: Wojciech Frazik, dr Filip Musiał
Projekt graficzny: Marta Czerwińska
Organizatorzy: Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Krakowie i Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Nowym Sączu

Wystawa „Twarze tarnowskiej bezpieki” jest czwartą z serii przygotowanych przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji IPN w Krakowie ekspozycją z serii powstałej na bazie projektu badawczego „Struktury i metody działania aparatu bezpieczeństwa w Polsce w latach 1944–1989”. Składa się z 50 drukowanych plansz formatu 70 x 100 cm + plakaty i katalog. Po raz pierwszy została zaprezentowana 16 października 2007 r. w Gmachu Głównym Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Obecnie jest udostępniana. Zainteresowanym w sprawie prezentacji wystawy w Państwa miejscowości informacji udzieli pracownik Referatu Wystaw i Edukacji Historycznej OBEP IPN w Krakowie, tel. (012) 426 21 37.

W ekspozycji przedstawiono 120 osób odpowiedzialnych za ochronę interesów komunistycznej dyktatury na terenie ziemi tarnowskiej. W pierwszej części wystawy zawarte zostały sylwetki kierujących Urzędami Bezpieczeństwa w Tarnowie, Bochni, Brzesku i Dąbrowie Tarnowskiej w latach 1945–1956. Na dalszych planszach pokazano funkcjonariuszy pełniących funkcje zastępców komendantów powiatowych MO ds. SB w Tarnowie, Bochni, Brzesku i Dąbrowie Tarnowskiej, czyli w istocie kierujących w latach 1957–1975 działaniami Służby Bezpieczeństwa na terenach późniejszego województwa tarnowskiego.

Najobszerniejsza część wystawy zawiera pełną obsadę stanowisk kierowniczych Służby Bezpieczeństwa w województwie tarnowskim w latach 1975–1990. Przedstawieni są na niej kolejno stojący na czele tarnowskiej bezpieki zastępcy komendanta wojewódzkiego MO / szefa WUSW ds. SB i ich najbliżsi współpracownicy, a następnie naczelnicy poszczególnych pionów SB – zarówno operacyjnych (wydziałów prowadzących działania wobec opozycji, Kościoła, w większych zakładach przemysłowych, przeprowadzających śledztwa), jak i pomocniczych (wydziałów odpowiedzialnych za prowadzenie obserwacji, zakładanie podsłuchów czy prowadzenie archiwum). Znajdziemy tu również funkcjonariuszy kierujących działaniami bezpieki w większych miastach województwa – w Bochni, Brzesku i Dąbrowie Tarnowskiej.

W poznaniu organizacji bezpieki pomagają diagramy, w czytelny sposób przedstawiające usytuowanie tarnowskich struktur UB i SB w ramach państwowego aparatu represji. Uzupełnieniem zdjęć i opisu przebiegu służby są kopie dokumentów z akt personalnych, pokazujące wybrane momenty z kariery funkcjonariuszy UB/SB, system szkolenia, powiązania z aparatem partyjnym oraz z sowieckim aparatem represji.

Otwarcie wystawy „Twarze tarnowskiej bezpieki” – Tarnów, 16 października 2007 r.

WYSTAWA ONLINE

do góry