Nawigacja

Projekty edukacyjne

IX edycja projektu „Kamienie Pamięci. Nieznany bohater niepodległości"

Upamiętniamy nieznanych bohaterów, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości w latach 1914 -1918

8 listopada w siedzibie Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia” w Krakowie, odbyła się inauguracja IX edycji projektu edukacyjnego „Kamienie pamięci” zatytułowanej „Nieznany bohater niepodległości”. Gości wydarzenia powitała zastępca dyrektora Oddziału IPN w Krakowie Magdalena Głowa. Ideę IX edycji projektu „Kamienie Pamięci” przedstawił naczelnik OBEN IPN w Krakowie dr Wojciech Frazik, a zasady uczestnictwa omówił jeden z koordynatorów projektu – Michał Masłowski.

Piotr Kalisz wygłosił odczyt poświęcony postaci Edwarda „Dzika” Kleszczyńskiego, a Dorota Strojnowska – metody poszukiwania źródeł historycznych. Oboje prelegenci reprezentowali Partnera tegorocznej edycji Kamieni Pamięci – Fundację Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego.

Inaugurację swoją obecnością zaszczyciły panie: Katarzyna Miśkiewicz z Biura Edukacji Narodowej IPN (w imieniu dyrektora BEN IPN), Barbara Kleszczyńska, bratanica jednego z Bohaterów Niepodległości Edwarda „Dzika” Kleszczyńskiego, Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk, dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego (w imieniu Wojewody Małopolskiego), Katarzyna Duch, nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Edwarda Kleszczyńskiego w Radziemicach oraz panowie: Andrzej Stawiarski, członek zarządu Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Marek Marcin Słowiński, wójt Gminy Radziemice, Paweł Zagórski, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Edwarda Kleszczyńskiego w Radziemicach oraz uczniowie i uczennice szkoły Szkoły Podstawowej im. Edwarda Kleszczyńskiego w Radziemicach.

Uroczystość uświetnił koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu dziecięcego „Puzzle” z Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego.

Idea projektu

Ideą projektu jest upamiętnienie osób, nieznanych bohaterów, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości w latach 1914-1918, włożyli wkład w obronę granic II Rzeczypospolitej Polskiej i budowę jej struktur w okresie międzywojennym, poprzez działania zwłaszcza na płaszczyźnie lokalnej i regionalnej.

Mogą to być zarówno osoby cywilne, jak i żołnierze, członkowie lokalnych komitetów ratunkowych, organizacji społecznych i samorządowych przejmujących władzę od administracji zaborców, członkowie komitetów organizujących oddziały  oraz pomoc wojskową w okresie walk niepodległościowych, a także walk o ustalenie granic. A także postacie, które poprzez pracę na rzecz społeczeństwa lokalnego przyczyniły się do odbudowy miast i wsi, zakładów pracy, przychodni, szpitali itd.

Zachęcamy młodzież do odszukania zapomnianych lokalnych bohaterów i podjęcia próby przywrócenia ich do zbiorowej pamięci. Chcemy pokazać okres walki o niepodległość i budowy II Rzeczypospolitej przez pryzmat losów jednostki i wydarzeń lokalnych.

Widocznym skutkiem pracy uczestników projektu będzie upamiętnienie tych postaci w różnych formach, np. przygotowanie informacji dla komisji nazewnictwa ulic przy samorządach lokalnych, prowadzenie akcji informacyjnych wśród społeczności lokalnej, upamiętnienie tych postaci i upowszechnienie wiedzy na ich temat w artykułach w prasie lokalnej, na stronach internetowych, wystawach w bibliotekach, szkołach itd.

Uczestnicy, wykonując zadania projektu, wskazują konkretne osoby i utrwalają pamięć o nich. Podobnie jak w poprzednich edycjach, każdy bohater zostanie upamiętniony wirtualnym kamieniem na mapie pamięci, która powstanie na stronie projektu.

Projekt adresowany jest do młodzieży szkolnej, drużyn i zastępów harcerskich, kół naukowych, grup rekonstrukcyjnych, kół kombatantów oraz uczestników indywidualnych – pasjonatów historii.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz materiały dla uczestników
znajdują się na portalu edukacyjnym IPN pamięć.pl

KALENDARIUM PROJEKTU

Termin nadsyłania zgłoszeń – 31.01.2018
Termin wykonania zadań oraz przesyłanie wymaganej dokumentacji – 31.03.2018
Finał projektu – koniec maja 2018 w Krakowie

Karta zgłoszenia, szczegółowe informacje i materiały dla uczestników będą do pobrania na stronie internetowej: www.krakow.ipn.gov.pl

Kontakt:
Michał Masłowski – tel. (0-12) 211 70 23 lub 603444541 email: michal.maslowski@ipn.gov.pl
Łukasz Płatek tel. (012) 211 70 22 email: lukasz.platek@ipn.gov.pl

 

  • Magdalena Głowa, Zastępca Dyrektora Oddziału IPN w Krakowie wita zebranych gości
  • Dr Wojciech Frazik, Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Michał Masłowski, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Krakowie
  • Prelekcja Doroty Strojnowskiej pt. „Po co grzebać w kufrze babci?"
  • Prelekcja Piotra Kalisza z Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego pt. „Dzik" Kleszczyński jako modelowy przykład bohatera niepodległości"
  • Goście inauguracji IX edycji projektu „Kamienie Pamięci. Nieznany bohater niepodległości"
  • Koncert pieśni patriotycznych zespołu dziecięcego "Puzzle" z Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego
  • Od lewej:
Pani Katarzyna Miśkiewicz, Biuro Edukacji Narodowej IPN (pani reprezentuje Dyrektor BEN IPN Justynę Skowronek) 
Pani Barbara Kleszczyńska - bratanica i córka chrzestna jednego z bohaterów niepodległości Edwarda "Dzika" Kleszczyńskiego
Pani Joanna Florkiewicz - Kamieniarczyk, Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego (reprezentuje Pana Wojewodę Małopolski Piotra Ćwika)
Pan Andrzej Stawiarskiego (reprezentuje współorganizatora projektu Fundację Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego)
Pan Marek Marcin Słowiński, Wójt Gminy Radziemice
Pan Wojciech Frazik - Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Krakowie
    Goście inauguracji IX edycji projektu „Kamienie Pamięci. Nieznany bohater niepodległości"
do góry