Nawigacja

Projekty edukacyjne

Inauguracja projektu edukacyjnego Kamienie Pamięci – „Życie za Życie” – Markowa, 17 października 2016

 • Kamienie Pamięci – Życie za Życie
  Kamienie Pamięci – Życie za Życie

W poniedziałek 17 paździenrnika 2016 r. w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej zostanie zainaugurowany projekt edukacyjny IPN Kamienie Pamięci. Tegoroczna edycja projektu, przebiegająca pod hasłem „Życie za Życie”, poświęcona jest Polakom ratującym Żydów w czasie Holocaustu. Partnerm projektu jest Muzeum im. Rodziny Ulmów, patronat nad nim objęli Minister Edukacji Narodowej i Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Ideą projektu jest upamiętnienie osób, zwykłych ludzi, którzy dzięki swojej heroicznej postawie i działalności zasłużyli na szczególne miejsce w historii naszego kraju. Zachęcamy, zwłaszcza młodzież, do odszukania zapomnianych lokalnych bohaterów i podjęciu próby przywrócenia ich do zbiorowej pamięci.

Podczas II wojny światowej na okupowanych ziemiach polskich za pomoc dla Żydów groziła kara śmierci. Pomimo zagrożenia i strachu przed represjami ze strony Niemców wiele osób wykazywało się wyjątkową odwagą, aby ocalić ludność żydowską. Nie był im obojętny los skazanego na Zagładę narodu. Nierzadko ratując życie innych, płacili za to najwyższą cenę, tracąc własne.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, każdy bohater zostanie upamiętniony wirtualnym kamieniem na mapie pamięci na stronie: www.pamiec.pl/kamienie_pamieci. Na stronie projektu można odnaleźć bohaterów upamiętnionych w ramach dotychczasowych edycji.

Mamy nadzieję, że rezultatem działań podjętych przez uczestników projektu będzie upamiętnienie tych postaci i upowszechnienie wiedzy na ich temat w artykułach, na stronach internetowych, wystawach czy tablicach pamiątkowych.

Projekt adresowany jest do młodzieży szkolnej, drużyn i zastępów harcerskich, kół naukowych, grup rekonstrukcyjnych, kół kombatantów oraz uczestników indywidualnych – pasjonatów historii.

ZADANIA UCZESTNIKÓW

 1. Odnalezienie osoby, która w jakikolwiek sposób pomagała ludności żydowskiej przetrwać Holocaust, a która nie została zapisana w zbiorowej pamięci, choć na to zasługuje.
 2. Opracowanie portfolio tej postaci.
 3. Upowszechnienie wiedzy o niej w wybrany przez siebie sposób.
 4. Efektem prac powinien być też projekt upamiętnienia tej postaci, zgłoszony lokalnym władzom samorządowym.
 5. Przesłanie organizatorom materiałów na stronę internetową i raportu końcowego ze wskazaniem wykorzystanych źródeł.

Zgłoszenia do VIII edycji projektu przyjmowane będą do 31 stycznia 2017 r. Karta zgłoszenia, szczegółowe informacje i materiały dla uczestników będą do pobrania na stronie internetowej www.pamiec.pl/kamienie_pamieci. Końcowy termin wykonania zadań przez uczestników oraz przesłania dokumentacji zaplanowano na 31 marca 2017 r.

Finał projektu, koordynowanego przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie, odbędzie się z końcem maja 2017 r.

Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej i jego Oddziały pomogą uczestnikom projektu w:

 • konsultowaniu i merytorycznej ocenie zgromadzonego materiału – nasi naukowcy mogą udzielić wskazówek dotyczących odnajdywania dodatkowych informacji,
 • eksponowaniu prac na naszej stronie internetowej,
 • tworzeniu i dostarczaniu materiałów pomocniczych.

Każdy uczestnik projektu otrzyma dyplom poświadczający udział projekcie edukacyjnym Kamienie Pamięci.

KALENDARIUM PROJEKTU

 • Termin nadsyłania zgłoszeń – 31.01.2017 r.
 • Termin wykonania zadań oraz przesłanie wymaganej dokumentacji – 31.03.2017 r.
 • Finał projektu – koniec maja 2017 r. w Markowej
 • Szczegółowe informacje i materiały dla uczestników do pobrania ze strony: www.pamiec.pl/kamienie_pamieci
do góry