Nawigacja

Edukacja

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Warszawie

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 860 70 33, fax 22 860 70 34
e mail: oddzial.warszawa@ipn.gov.pl

adres do korespondencji:
pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa

Naczelnik
dr Dariusz Gałaszewski –22 860 70 46 dariusz.galaszewski@ipn.gov.pl

Sekretariat
Anna Prusek– st. specjalista, tel. 22 860 70 33
anna.prusek@ipn.gov.pl

Magdalena Duber – st. inspektor, tel. 22 860 70 48

magdalena.duber@ipn.gov.pl

Edyta Gula – st. specjalista, tel. 22 860 70 47
edyta.gula@ipn.gov.pl

dr Paweł Kosiński – gł. specjalista tel. 22 860 70 43
pawel.kosinski@ipn.gov.pl

Marcin Łaszczyński – st. inspektor  tel. 22 860 70 49
marcin.laszczynski@ipn.gov.pl

Anna Obrębska – st. inspektor, tel. 22 860 70 52
anna.obrebska@ipn.gov.pl

Michał Zarychta – specjalista, tel. 22 860 70 51

do góry