Nawigacja

Media o IPN

PRZEGLĄD MEDIÓW – 5 lipca 2017

KRÓTKO

 • Kielce: Uczczono ofiary pogromu sprzed 71. lat – kielczanie, przedstawcie społeczność żydowskiej i reprezentanci władz oddali we wtorek w Kielcach hołd ofiarom pogromu sprzed 71. lat. W miejscu pogromu kieleckiego, przed kamienicą przy ulicy Planty 7/9, zapłonęły znicze. Uroczystości zorganizowane przez kieleckie Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, rozpoczęła modlitwa Żydów i chrześcijan, muzułmanów i wyznawców buddyzmu przy wspólnym grobie ofiar pogromu, na Cmentarzu Żydowskim na Pakoszu. W południe wieńce i kwiaty przed tablicą na Plantach złożyli reprezentanci władz - przedstawiciel kancelarii prezydenta RP Andrzeja Dudy, wicewojewoda świętokrzyski, prezydent Kielc, a także naczelnik kieleckiej delegatury IPN i działacze świętokrzyskiej „Solidarności”. Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach Dorota Koczwańska-Kalita powiedziała, że bez względu na to, jak będziemy patrzyli na okoliczności wydarzeń sprzed 71 lat, które rozegrały się na kieleckich Plantach, to w tym miejscu przed laty „człowiek stanął przeciwko człowiekowi”. – To jest zbrodnia niewybaczalna. Natomiast nauka rządzi się swoimi prawami. My dociekamy prawdy dlatego, że wydaje się, iż kielczanie zostali oskarżeni - nie tylko w opinii polskiej, ale także światowej - o zbrodnię, która nie do końca, wydaje się, była tylko i wyłącznie ich sprawstwem – mówiła, zaznaczając, że nie można abstrahować od kontekstu historycznego, a do zbadania pozostały m. in. dokumenty agentury sowieckiej w sprawie kieleckiego pogromu. Zgodnie z ustaleniami IPN, w czasie pogromu kieleckiego 4 lipca 1946 r., z rąk cywilnych mieszkańców miasta, milicjantów i żołnierzy zginęło 37 osób narodowości żydowskiej (35 zostało rannych) i troje Polaków. Kielecki pogrom w 1946 r. sprowokowała plotka o uwięzieniu przez Żydów chrześcijańskiego chłopca i rzekomym dokonaniu na nim rytualnego mordu. Dziewięć z dwunastu osób (w większości przypadkowych), oskarżonych o masakrowanie Żydów skazano w pospiesznym, pokazowym procesie na śmierć i stracono. Wobec nieznalezienia podstaw do oskarżenia kogokolwiek za udział w pogromie Żydów w Kielcach, miejscowa delegatura Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu IPN w Krakowie w 2004 r. umorzyła śledztwo w tej sprawie. Jak zaznaczył w postanowieniu o umorzeniu śledztwa prokurator pionu śledczego IPN Krzysztof Falkiewicz, w przypadku ujawnienia nowych dowodów i okoliczności, postępowanie karne może być w każdym czasie podjęte na nowo. Od jesieni 2016 r. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie prowadzi kwerendę archiwalną, dotyczącą pogromu kieleckiego. Badanie dokumentów ma pomóc w ustaleniu, czy są powody do ewentualnego podjęcia umorzonego wcześniej śledztwa. Jak poinformował prokurator Robert Janicki z Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, kwerenda zostanie zakończona na przełomie lipca i sierpnia. – Wówczas możliwym będzie zajęcie stanowiska w przedmiocie ewentualnego podjęcia wskazanego wyżej śledztwa –  zaznaczył prokurator. PAP, dzieje.pl, em.kielce.pl, radio.kielce.pl, gazetaprawna.pl, kielce.onet.pl, portalsamorzadowy.pl,  4 lipca 2017; „Echo dnia”, 5 lipca 2017.
 • Sejm: Otwarcie wystawy „Niedokończone msze wołyńskie” – we wtorek w Sejmie otwarto ekspozycję „Niedokończone msze wołyńskie” zorganizowaną przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie oraz Centrum UCRAINICUM KUL. Na wystawę składają się archiwalne fotografie i biogramy 25 duchownych diecezji łuckiej- księży, zakonników i zakonnic, zamordowanych przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię na Wołyniu w czasie II wojny światowej. Jak podkreślali organizatorzy wystawy, okrutne mordowanie duchownych, niejednokrotnie w czasie trwania mszy świętych, oraz niszczenie świątyń miało być ciosem dla ludności polskiej, zamieszkującej Wołyń. W ramach ekspozycji przedstawiono m.in. informacje o zakonniku Ludwiku Wrodarczyku, którego proces beatyfikacyjny właśnie trwa. – Pamięć o tamtych wydarzeniach przechowujemy, jako przestrogę i zobowiązanie wobec przyszłości – napisał w liście odczytanym podczas wtorkowej uroczystości marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Jak podkreślił prof. Włodzimierz Osadczy z Centrum UCRAINICUM KUL, pomysł na wystawę, powstałą w 2010 r., pojawił się „świeżo po decyzji władz Ukrainy o wyniesienie na piedestał Stepana Bandery, co było wielkim ciosem i szokiem (...) Obserwuję ustawiczne »zamrażanie« ustawy penalizującej banderyzm i brak zgody na to, żeby ta sprawa została w końcu zamknięta na terytorium RP. Niech ta wystawa będzie słowem, które przemówi do sumień i zmieni tę sytuację, przynajmniej w państwie polskim – powiedział Osadczy. Zdaniem posłanki Barbary Dziuk (PiS), współorganizatorki wystawy w Sejmie, ekspozycja ma szansę „nie tylko przywrócić pamięć o zabitych na Wołyniu duchownych, ale też zwrócić uwagę na szansę na pojednanie między narodami - Polakami i Ukraińcami - oraz wskazać, jak ważny jest wzajemny szacunek, który buduje pomyślność i bezpieczeństwo sąsiadujących ze sobą narodów”. PAP, dzieje.pl, wpolityce.pl, kresy.pl, 4 lipca 2017; kresy24.pl, 5 lipca 2017.
 • IPN: jubileuszowa edycja konkursu „Książka Historyczna Roku” – Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury już po raz dziesiąty ogłaszają konkurs „Książka Historyczna Roku”. Ma on popularyzować dzieje Polski XX wieku oraz promować czytelnictwo książek historycznych. W Jury zasiadają: prof. dr hab. Andrzej Nowak, prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, prof. dr hab. Antoni Dudek, dr hab. Jan Jacek Bruski, prof. dr hab. Mieczysław Ryba, dr Piotr Gontarczyk, prof. dr hab. Jan Rydel oraz dr hab. Bożena Szaynok. Fundatorami nagród są organizatorzy: Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. Od tegorocznej edycji rywalizacja o nagrodę im. Oskara Haleckiego będzie toczyć się w czterech kategoriach:
  - najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku;
  - najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku;
  - najlepsze wydawnictwo źródłowe poświęcone historii Polski i Polaków w XX wieku, rozumiane jako publikacja opracowana zgodnie ze standardami naukowymi, w tym zwłaszcza opatrzona wstępem naukowym oraz przypisami;
  - najlepsze wspomnienia dotyczące historii Polski i Polaków w XX wieku, rozumiane jako dziennik, relacje lub wywiady, które nie muszą spełniać rygorów przyjętych przy publikacjach o charakterze naukowym. Do konkursu mogą być zgłaszane książki oraz publikacje elektroniczne (e-booki) wydane w języku polskim po raz pierwszy między 1 stycznia 2016 r. a 30 czerwca 2017 r.  Prawo zgłaszania książek do konkursu mają wydawnictwa oraz rektorzy wyższych uczelni. Wydawca może zgłosić maksymalnie trzy tytuły, rektor  – jeden. Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do konkursu jest dostarczenie do 15 lipca br. na adres Instytutu Pamięci Narodowej (ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa) dwóch egzemplarzy danej książki wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu. PAP, dzieje.pl, centruminformacji.tvp.pl, niezależna.pl, 4 lipca 2017.
 • Umorzono kolejne śledztwo IPN ws. zbrodni UPA na tysiącu Polaków – Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN  we Wrocławiu w swoim komunikacie zawiadomiła wszystkich pokrzywdzonych, że prokurator 23 czerwca 2017 r. umorzył śledztwo S.7/02/Zi w sprawie dopuszczenia się przez nacjonalistów ukraińskich w okresie od września 1939 roku do grudnia 1945 roku na terenie powiatów: Tarnopol i Trembowla, woj. tarnopolskie zbrodni ludobójstwa na osobach narodowości polskiej w celu wyniszczenia polskiej grupy narodowej. W wyniku tej zbrodni pozbawiono życia nie mniej niż 1002 osoby, usiłowano dokonać zabójstwa nie mniej niż 53 osób oraz spowodowano ciężki uszczerbek na zdrowiu 8 osób, skutkujący śmiercią 7 osób. Umorzenia śledztwa dokonano „wobec niewykrycia sprawców przestępstwa”. Prokuratura IPN zaznacza, iż  na postanowienie przysługuje prawo do zażalenia. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty ukazania się postanowienia w środkach masowego przekazu. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne. To już trzecie śledztwo ws. zbrodni UPA umorzone w tym roku. Pod koniec stycznia br. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu umorzyła dwa śledztwa w sprawie zbrodni ukraińskich nacjonalistów, dokonanych na osobach narodowości polskiej na terenie powiatów Tarnopol i Trembowla (woj. tarnopolskie) w latach 1939–1945. prawy.pl, 4 lipca 2017.
 • Współpraca UKW i IPN – w czwartek 6 lipca prof. dr hab. Jacek Woźny, rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz dr Jarosław Szarek, prezes IPN-KŚZpNP podpiszą umowę o współpracy. – Będzie ona polegać na realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz dydaktycznych, wspólnym podejmowaniu przedsięwzięć wydawniczych o charakterze edukacyjnym i naukowym, organizowaniu sympozjów, seminariów, konferencji naukowych, wystaw czy promocji publikacji – poinformował Sławomir Łaniecki, rzecznik prasowy UKW. Podpisanie aktu porozumienia jest formalnym dopełnieniem wieloletniej współpracy między pracownikami naukowymi i dydaktycznymi UKW a Instytutem. W listopadzie 2003 r. Akademia Bydgoska (poprzedniczka UKW) była jedną ze stron porozumienia, na mocy którego powołano zespół badający wydarzenia z 3 i 4 września 1939 r. (niemiecka dywersja) w Bydgoszczy. „Gazeta Pomorska” 5 lipca 2017.
 • Ekshumacja do końca lipca – jest decyzja IPN dotycząca przeprowadzenia ekshumacji żołnierzy września 1939 r. Obrońcy Chojnic najprawdopodobniej spoczywają przy ogrodzeniu cmentarza parafialnego od strony hotelu Olimp. Od roku od podjęcia działań przez biuro poselskie w sprawie ekshumacji żołnierzy września 1939 r. prezes IPN dr Jarosław Szarek podpisał decyzję o podjęciu prac ekshumacyjnych. Prace mają odbyć się do końca lipca – poinformował Wojciech Rolbiecki, kierownik biura posła Aleksandra Mrówczyńskiego. Do inicjatorów całej akcji decyzja nie dotarła, za to grzecznościowa informacja o jej podjęciu. Z dokumentem można się natomiast zapoznać w chojnickim magistracie. Jednym z warunków przeprowadzenia ekshumacji jest powiadomienie z 14-dniowym wyprzedzeniem odpowiednich służb, w tym sanepidu. – Decyzja dotarła do nas 29 czerwca. Teraz czekamy jeszcze na pismo informujące o konkretnej dacie rozpoczęcia ekshumacji, choć my w pracach nie będziemy brali udziału. Po tylu latach wszystkie cząstki są już całkowicie zmineralizowane, nie ma zagrożenia epidemiologicznego – wyjaśnił kierownik oddziału higieny komunalnej Stanisław Jażdżewski. Całość zadania zostanie sfinansowana i przeprowadzona pod nadzorem Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN-KŚZpNP. Organizatorem pogrzebu żołnierzy września 1939 r. jest wojewoda pomorski, który jako miejsce pochówku wskazał Mogiłę Żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Parafialnym w Chojnicach. – Zadbamy o to, żeby pochówek miał  bardzo uroczysty charakter – zapewnił Wojciech Rolbiecki. chojnice24.pl, 4 lipca 2017.
do góry