Nawigacja

Media o IPN

PRZEGLĄD MEDIÓW – 6 kwietnia 2017

KRÓTKO

  • Zbrodnia Katyńska, Trybunał Praw Człowieka umywa ręce – wyrok Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie Zbrodni Katyńskiej jest, dla rodzin polskich oficerów, niekorzystny – ocenił Bartłomiej Sochański, gość programu Radio Szczecin na Wieczór. Adwokat, który reprezentował krewnych ofiar Zbrodni Katyńskiej przed Trybunałem, powiedział, że zbrodnia, której dokonali Sowieci była dokładnie przemyślana i nieludzka. - Ostatecznie Trybunał w Strasburgu umył ręce stwierdzając, że nie jest kompetentny, by sądzić Rosję za zbrodnię popełnioną przed przystąpieniem Rosji do Konwencji Praw Człowieka. Duża część faktów została w tym wyroku ustalona i to jest wielkie polskie zwycięstwo – podkreślił Sochański. Gościem audycji był również naczelnik Biura Edukacji Narodowej szczecińskiego oddziału IPN, Grzegorz Czapski. Przypomniał, że do dziś wśród publicystów i historyków rosyjskich krąży teza, że zbrodnia katyńska jest wymysłem niemieckim. – Powstają nawet publikacje popularne i naukowe, które starają się to dezawuować. Są wypowiedzi niektórych polityków, szczególnie rosyjskich, którzy umniejszają całą Zbrodnię Katyńską i dzieje się to do dzisiaj – wyliczał Grzegorz Czapski. Rzeź polskich oficerów w Katyniu rozpoczęła się 77 lat temu. Do dziś nie jest znana pełna lista Polaków zamordowanych przez NKWD strzałem w tył głowy w katyńskim lesie, ani miejsca pochówku wielu spośród z nich. radioszczecin.pl, 5 kwietnia 2017.
  • „Bydgoski Marzec 1981” na wystawie w Sejmie – z inicjatywy bydgoskiej posłanki PiS Ewy Kozaneckiej w holu Sejmu RP otwarta została wystawa poświęcona tzw. Kryzysowi Bydgoskiemu z 1981 r. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek Marek Kuchciński. Wernisaż wystawy odbył się 5 kwietnia. Obecni na nim byli m.in. uczestnicy wydarzeń Bydgoskiego Marca. Ekspozycja dostępna będzie dla zwiedzających od 5 do 8 kwietnia. – Będą mogli ją oglądać wszyscy goście, którzy przybędą do Sejmu, posłowie, senatorowie – powiedziała posłanka Ewa Kozanecka. – Zależy nam na tym, żeby właśnie te wydarzenia Bydgoskiego Marca również były przenoszone na grunty innych regionów w całej Polsce. Wystawę, którą zatytułowano "O wieś wolną, niezależną, samorządną - rocznica wydarzeń Bydgoskiego Marca '81 i rejestracji Solidarności Rolniczej" przygotowało Biuro Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Bydgoszczy. – W historii Bydgoszczy jest niewiele wydarzeń, które by weszły do podręczników i do kanonu takich wydarzeń, które odbiły się echem nie tylko w kraju, ale również na świecie –wyjaśnił Krzysztof Osiński z bydgoskiego IPN. – Niewątpliwie do tego typu wydarzeń zaliczyć można tzw. Kryzys Bydgoski z 1981 r. Bydgoszcz była wówczas na ustach wszystkich Polaków. W sprawie tego, co działo się tutaj, głos zabierali przywódcy większości państw całego świata, zarówno bloku wschodniego, jak i wolnych krajów świata zachodniego. Swój głos zabrał również papież Jan Paweł II. To pokazuje nam rangę tych wydarzeń – tłumaczył. IPN stara się, by nie zatarła się pamięć o bydgoskich wydarzeniach sprzed 36 lat, stąd m.in. pomysł o przygotowaniu wystawy, która wcześniej pokazywana była już w kilkudziesięciu innych miejscach, w tym w Senacie. Rocznica 19 marca 1981 r. upamiętnia usunięcie z obrad i pobicie delegatów Solidarności w budynku Wojewódzkiej Rady Narodowej. Jednym z pobitych był Jan Rulewski. Związkowcy walczyli o prawa rolników indywidualnych. onet.pl, 5 kwietnia 2017.
  • Kolejne ekspozycje w kieleckim „Przystanku Historia” – dwie kolejne wystawy można oglądać w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach: „Zbrodnia Katyńska” oraz „Z archiwum X (Departamentu)”. Pierwsza z nich przedstawia najważniejsze aspekty związane z ludobójstwem dokonanym na polskich oficerach przez Sowietów na wiosnę 1940 r. Wymordowali oni wtedy ponad 25 tysięcy 700 polskich oficerów, żołnierzy i policjantów. Na wystawie ukazane jest przymierze Związku Sowieckiego i III Rzeszy przeciw Polsce, konsekwencją którego była wspólna agresja na Polskę i jej rozbiór pod koniec września 1939 r., tragiczne losy polskich żołnierzy i oficerów wziętych do niewoli przez Sowietów podczas kampanii wrześniowej, a także historia zakłamywania bądź przemilczania prawdy o Zbrodni Katyńskiej. – Wśród przedstawionych sylwetek ofiar zbrodni ukazane zostały również osoby związane z regionem świętokrzyskim – przypomina Marek Jończyk z kieleckiej delegatury IPN. Według najnowszych danych - było to prawie 2 tysiące 400 osób związanych z przedwojennym województwem kieleckim, co stanowi 11% ogółu ofiar. Druga wystawa „Z archiwum X (Departamentu)” prezentuje historię powstania i działalności szczególnej pod wieloma względami komórki Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Jej zadanie polegało na „oczyszczeniu” szeregów PZPR z agentów, prowokatorów oraz członków tzw. odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego - informuje Edyta Krężołek z „Przystanku Historia”. Najsłynniejsza sprawa dotyczyła Władysława Gomułki, późniejszego I Sekretarza KC PZPR. Realizując powyższe zadania, funkcjonariusze Departamentu X dopuścili się szczególnych, nawet jak na zwyczaje panujące w MBP, okrucieństw. Wystawa pokazuje nie tylko historię katów i ich ofiar. Przez pryzmat spraw, którymi się zajmował Departament X, ekspozycja przedstawia  zarówno korzenie zbrodniczej idei, z której wyrosły procesy moskiewskie lat 30., następnie pokazowe spektakle na Węgrzech, w Czechosłowacji, Rumunii, Bułgarii,  jak również wybrane aspekty dziejów formacji komunistycznej w Polsce. Jej agenturalne powiązania z wywiadem sowieckim, problem demoralizacji i okrucieństw partyzantów GL-AL, a także kwestię zwalczania podziemia niepodległościowego. Wystawy będą prezentowane do 21 kwietnia w godzinach otwarcia Przystanku Historia. Natomiast podczas „Tygodnia Katyńskiego”, od 24 do 28 kwietnia można będzie zobaczyć także ekspozycje: „Charków Katyń Miednoje. Na nieludzkiej ziemi”, „Więziennictwo 1919 1945” oraz „Charków Katyń Miednoje. Ekshumacje”. radio.kielce.pl, 5 kwietnia 2017.
do góry