Nawigacja

Komunikaty

Biuro Lustracyjne uzupełniło katalogi

Barbara Niedzielko
Data publikacji 26.11.2018

W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 2288 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 484 nowe publikacje dot.:

  • 1 posła RP
  • 12 sędziów Sądu Najwyższego
  • 15 prezydentów miast
  • 147 burmistrzów
  • 309 wójtów

oraz 1804 modyfikacje wcześniejszych publikacji, wynikające z uzupełnienia wpisów o nowe informacje, reelekcji oraz dopisania zarządzeń prokuratorskich. Jednocześnie usunięto z BIP dane dotyczące 755 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne.

Ponadto, realizując zadania określone w art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące:

  • w katalogu „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL” 66 osób (56 nowych publikacji oraz 10 reedycji)
  • w katalogu „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL” 164 osób (150 nowych publikacji i 14 modyfikacji)
  • w katalogu „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL” 1143 osób (1067 nowych publikacji i 76 modyfikacji)

Łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 3661 publikacji (w tym 1757 nowych rekordów i 1904 modyfikacje).

do góry