Nawigacja

Komunikaty

Archiwum IPN – w ramach publicznego „Inwentarza archiwalnego” – udostępniło kolejne opisy jednostek archiwalnych przechowywanych w zasobach IPN

Barbara Niedzielko
Data publikacji 04.07.2018

4 lipca 2018 r. Instytut Pamięci Narodowej, na swojej stronie internetowej (inwentarz.ipn.gov.pl)  opublikował kolejne 52 tys. opisów akt ze swojego Archiwum. Inwentarz Archiwalny – dostępny w internecie od 31 grudnia 2012 r. (a od 27 lutego 2017 r. w wersji obejmującej szerszy zakres informacji) – zawiera obecnie dane dotyczące ponad 1 mln 910 tys. jednostek archiwalnych.

Inwentarz uzupełniono przede wszystkim o kolejne opisy akt wytworzonych przez cywilne organy bezpieczeństwa państwa (ponad 31 tys. nowych rekordów) – w tym pochodzących ze zlikwidowanego tzw. zbioru zastrzeżonego, wojskowe organy bezpieczeństwa państwa (ponad 5600 opisów), cywilny wymiar sprawiedliwości (ponad 4 tys. nowych opisów), jednostki i administrację wojskową (ponad 2300 nowych opisów), instytucje penitencjarne (ponad 2300 nowych rekordów), wojskowy wymiar sprawiedliwości (ponad 2100 nowych opisów), wojska wewnętrzne (ponad 2000 nowych rekordów), archiwa osobiste i kolekcje (ponad 1000 nowych opisów), instytucje państwowe i organizacje społeczne (ponad 800 nowych opisów), Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich i jej terenowe ogniwa (ponad 300 nowych rekordów), władze okupacyjne i instytucje III Rzeszy Niemieckiej (przybyło 163 rekordy), dział zbiory archiwalne powiększył się o ponad 600 nowych rekordów.

Wśród opublikowanych opisów znajduje się dokumentacja personalna, zarówno służb podporządkowanych MSW, jak i wojskowych (WSW i Zarządu II Sztabu Generalnego WP), jak również liczne akta operacyjne Zarządu II SG WP – głównie osobowych źródeł informacji i oficerów działających pod przykryciem. Są to m.in. akta pochodzące ze zlikwidowanego zbioru zastrzeżonego. Na szczególną uwagę zasługuje także kolejna partia opisów teczek personalnych współpracowników Wojskowej Służby Wewnętrznej, znajdujących się w zidentyfikowanym w 2016 r. zbiorze 281 szpul mikrofilmów z dokumentacji WSW  (IPN BU 3426) oraz „zgromadzone” przez Zarząd II Sztabu Generalnego fotografie z lat 1918–1947 dot. m.in. Wojska Polskiego w okresie międzywojennym, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Polski podziemnej 1939–1945, okupacji niemieckiej oraz zdjęcia prywatne dot. dowódcy Brygady Świętokrzyskiej NSZ Antoniego Szackiego ps. „Bohun”, „Dąbrowski” (IPN BU 2602/1584 t.1-14).

Spośród nowo publikowanych opisów akt znajdują się kolejne rekordy dotyczące dokumentacji z obszernej kolekcji Stanisława Mierzwy (wybitnego działacza ludowego, jednego z szesnastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, sądzonych w Moskwie w 1945 r., następnie skazanego wraz z działaczami PSL i WiN w pokazowym tzw. procesie krakowskim w 1947 r.); kolekcja, przekazana przez syna Stanisława Mierzwy, p. Wojciecha Mierzwę, do Oddziałowego Archiwum IPN w Krakowie (IPN Kr 662), zawiera znaczną liczbę unikalnych fotografii działaczy ludowych – zarówno pochodzących sprzed II wojny światowej, jak i z okresu powojennego, w tym wiele utrwalających działania niezależnego ruchu ludowego po 1956 r.

W Inwentarzu umieszczono opisy materiałów przekazanych do Archiwum IPN przez darczyńców prywatnych w odpowiedzi na apel Instytutu – w ramach programu „Archiwum Pełne Pamięci”. Są to opisy dokumentacji pochodzącej z kolekcji Bronisława Orzechowskiego  (IPN Kr 782), w której znalazły się wspomnienia ww. ze Lwowa z czasów II wojny światowej, a także materiały dot. gen. Maksymiliana Milana-Kamińskiego i Leopolda Okulickiego. Podobnie w zbiorach IPN znalazła się kolekcja krakowskiego artysty malarza, ucznia Jacka Malczewskiego, Bronisława Górskiego (IPN Kr 780), zawierająca dokumenty osobiste ww. oraz fotografie.

Opisy opublikowane w „Inwentarzu” zostały przygotowane w Archiwum IPN w Warszawie oraz w Oddziałowych Archiwach IPN w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu i w Delegaturach IPN w Bydgoszczy, Kielcach, Olsztynie i Radomiu.

do góry