Nawigacja

Komunikaty

Biuro Lustracyjne uzupełniło katalogi

Barbara Niedzielko
Data publikacji 28.06.2018

W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 135 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 11 nowych wpisów dot.:

  • 2 podsekretarzy stanu
  • 1 starosty powiatu
  • 2 wicestarostów powiatu
  • 6 członków zarządu powiatu

oraz 124 modyfikacje wpisów wcześniejszych publikacji, wynikających ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje, dopisania zarządzeń prokuratorskich. Jednocześnie usunięto z BIP dane dotyczące 10 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne.

Ponadto, realizując zadania określone w art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące:

  • w katalogu „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL” 208 osób (156 nowych publikacji oraz 52 reedycje i uzupełnienia), w tym katalogu ponadto usunięto z BIP rekordy dot. 2 osób, które wycofały swoją zgodę na publikację
  • w katalogu „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL” 156 osób (150 nowych wpisów i 6 modyfikacji)
  • w katalogu „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL” 734 osób (700 nowych wpisów i 34 modyfikacje)

Łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 1233 publikacje (w tym 1017 nowych rekordów i 216 modyfikacji).

do góry