Nawigacja

Komunikaty

Zmiana na stanowisku dyrektora Biura Lustracyjnego IPN

  • Prok. Jarosław Skrok (L) odbiera nominację na stanowisko dyrektora Biura Lustracyjnego IPN z rąk zastępcy Prokuratora Generalnego prok. Andrzeja Pozorskiego (P). Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Prok. Jarosław Skrok (L) odbiera nominację na stanowisko dyrektora Biura Lustracyjnego IPN z rąk zastępcy Prokuratora Generalnego prok. Andrzeja Pozorskiego (P). Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
  • Zmiana na stanowisku dyrektora Biura Lustracyjnego IPN. Prok. (od lewej): Jarosław Skrok, Andrzej Pozorski i Edyta Karolak. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Zmiana na stanowisku dyrektora Biura Lustracyjnego IPN. Prok. (od lewej): Jarosław Skrok, Andrzej Pozorski i Edyta Karolak. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
  • Zmiana na stanowisku dyrektora Biura Lustracyjnego IPN. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Zmiana na stanowisku dyrektora Biura Lustracyjnego IPN. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
  • Zmiana na stanowisku dyrektora Biura Lustracyjnego IPN. Bukiet kwiatów dla odchodzącej dyrektor Biura Lustracyjnego prok. Edyty Karolak wręcza Wojciech Chałupka. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Zmiana na stanowisku dyrektora Biura Lustracyjnego IPN. Bukiet kwiatów dla odchodzącej dyrektor Biura Lustracyjnego prok. Edyty Karolak wręcza Wojciech Chałupka. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
  • Zmiana na stanowisku dyrektora Biura Lustracyjnego IPN. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Zmiana na stanowisku dyrektora Biura Lustracyjnego IPN. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
  • Zmiana na stanowisku dyrektora Biura Lustracyjnego IPN. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Zmiana na stanowisku dyrektora Biura Lustracyjnego IPN. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
  • Zmiana na stanowisku dyrektora Biura Lustracyjnego IPN. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Zmiana na stanowisku dyrektora Biura Lustracyjnego IPN. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)

Z dniem 15 czerwca 2018 roku Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro na wniosek Prezesa IPN-KŚZpNP powołał do pełnienia funkcji Dyrektora Biura Lustracyjnego IPN-KŚZpNP prokuratora Jarosława Skroka.

do góry