Nawigacja

Komunikaty

Biuro Lustracyjne uzupełniło katalogi

Barbara Niedzielko
Data publikacji 23.04.2018

W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 79 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 9 nowych wpisów dot.:

  • 1 posła do Parlamentu Europejskiego
  • 3 sędziów NSA
  • 1 członka Trybunału Stanu
  • 1 prezesa Wojskowego Sądu Okręgowego
  • 1 prokuratora IPN
  • 1 podsekretarza stanu
  • 1 członka zarządu powiatu

oraz 70 modyfikacji wpisów wcześniejszych publikacji, wynikających ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje, dopisania zarządzeń prokuratorskich. Jednocześnie usunięto z BIP dane dotyczące 16 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne.

Ponadto, realizując zadania określone w art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące:

  • w katalogu „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL” 177 osób (104 nowe wpisy oraz 73 reedycje i uzupełnienia), w tym katalogu ponadto usunięto z BIP rekord dot. 1 osoby
  • w katalogu „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL” 152 osób (150 nowych wpisów i 2 modyfikacje)
  • w katalogu „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL” 820 osób (786 nowych wpisów i 34 modyfikacje)

Łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 1228 publikacji (w tym 1049 nowych rekordów i 179 modyfikacji).

do góry