Nawigacja

Komunikaty

Biuro Lustracyjne uzupełniło katalogi

Anna Cisek
Data publikacji 28.03.2018

W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 126 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 7 nowych wpisów dot.:

  • 1 członka Trybunału Stanu
  • 2 podsekretarzy stanu
  • 1 wicestarosty
  • 2 członków zarządu powiatu
  • 1 wójta

oraz 119 modyfikacji wpisów wcześniejszych publikacji, wynikających ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje, dopisania zarządzeń prokuratorskich. Jednocześnie usunięto z BIP dane dotyczące 24 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne.

Ponadto, realizując zadania określone w art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące:

  • w katalogu „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL” 196 osób (127 nowych wpisów oraz 69 reedycji i uzupełnień)
  • w katalogu „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL” 155 osób (150 nowych wpisów i 5 modyfikacji)
  • w katalogu „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL” 652 osób (577 nowych wpisówy i 75 modyfikacji)

Łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 1129 publikacji (w tym 861 nowych rekordów i 268 modyfikacji).

do góry