Nawigacja

Komunikaty

Wyrok skazujący dla byłego Zastępcy Ministra Spraw Wewnętrznych Szefa Służby Bezpieczeństwa Władysława C. oraz byłego Dyrektora Departamentu V MSW Józefa S.

Barbara Niedzielko
Data publikacji 22.02.2018

Wyrokiem z dnia 22 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa uznał Władysława C. – byłego Zastępcę Ministra Spraw Wewnętrznych Szefa Służby Bezpieczeństwa oraz Józefa S. – byłego Dyrektora Departamentu V Ministerstwa Spraw Wewnętrznych winnymi przekroczenia uprawnień i bezprawnego pozbawienia wolności, w okresie od listopada 1982 roku do lutego 1983 roku w Chełmie, 304 działaczy ówczesnej opozycji, głównie członków NSZZ „Solidarność”, poprzez umieszczenie w tzw. Wojskowym Obozie Internowania.

Sąd uznał, że działania oskarżonych wyczerpały znamiona zbrodni komunistycznych, stanowiących zbrodnie przeciwko ludzkości, i każdemu z nich wymierzył karę 2 lat pozbawienia wolności. Akt oskarżenia w tej sprawie został wniesiony przez prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku.

do góry