Nawigacja

Komunikaty

Komunikat Oddziałowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku o podjęciu śledztwa w sprawie zbrodni nazistowskich dokonanych w obozie koncentracyjnym Stutthof w Sztutowie

Inga Budweil
Data publikacji 12.02.2018

Instytut Pamięci Narodowej – Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku zawiadamia, że w dniu 31 stycznia 2018 r. zostało wydane postanowienie o sygnaturze akt S 10.2018.Zn o podjęciu z zawieszenia śledztwa byłej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w sprawie stanowiących zbrodnie przeciwko ludzkości zbrodni nazistowskich popełnionych przez osoby idące na rękę władzom państwa niemieckiego, III Rzeszy Niemieckiej, w okresie od 2 września 1939 r. do 9 maja 1945 r. na terenie niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof w Sztutowie i w jego podobozach, polegających na zabójstwach i eksterminacji osób spośród ludności cywilnej narodowości polskiej i innych narodowości oraz jeńców wojennych, więźniów tego obozu, a także polegających na stworzeniu w obozie warunków życia grożących biologicznej egzystencji więźniów, które obliczone były na ich wyniszczenie, w wyniku czego śmierć poniosło  nie mniej niż 63.000 osób, a pozbawiono wolności ze szczególnym udręczeniem i poddano okrutnemu i nieludzkiemu traktowaniu nie mniej niż 110.000 osób, więźniów tego obozu, tj. o przestępstwa z art. 118 § 1 k.k. i z art. 118a § 1 pkt 1 i 3 i § 2 pkt 2 i 3 k.k. w zw. z art. 1 pkt 1 lit a i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Celem śledztwa w sprawie zbrodni nazistowskich dokonanych w obozie koncentracyjnym Stutthof jest ustalenie  osób pokrzywdzonych, zweryfikowanie danych funkcjonariuszy niemieckich i więźniów funkcyjnych obozu, ustalenie żyjących sprawców zbrodni i pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej, ustalenie okoliczności zabójstw i masowej eksterminacji więźniów oraz funkcjonowania i warunków ich życia w obozie.

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku prosi wszystkie osoby mające wiedzę o powyższych zdarzeniach o kontakt z tutejszą Oddziałową Komisją: pisemnie - Al. Grunwaldzka 216, 80-266 Gdańsk, pod numerem telefonu - 58 660 67 30 lub mailowo: komisja.gdansk@ipn.gov.pl.

 Naczelnik

Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu

w  Gdańsku

 

 

Pouczenie:

Odpis postanowienia o podjęciu śledztwa dostępny jest dla stron w sekretariacie Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku, z siedzibą: 80-266 Gdańsk al. Grunwaldzka 216.

Stosownie do art. 131 § 3 k.p.k. każdy pokrzywdzony lub osoba najbliższa wykonująca prawa zmarłego pokrzywdzonego może w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu zażądać doręczenia w/w postanowienia.

Pokrzywdzonym przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy i złożenia zażalenia na powyższe postanowienie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art. 22 § 2 kpk i art. 465 § 1 i 2 kpk). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Zażalenie wniesione po upływie terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 k.p.k., art. 460 k.p.k.). 

 

 

 

 

 

do góry