Nawigacja

Komunikaty

Biuro Lustracyjne uzupełniło katalogi

Barbara Niedzielko
Data publikacji 24.07.2017

W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 324 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 11 nowych wpisów dot.:

  • 1 sędziego NSA
  • 1 wicprezesa Prokuratorii Generalnej RP
  • 1 prezesa Sądu Apelacyjnego
  • 1 podsekretarza stanu
  • 1 wicestarosty
  • 6 członków zarządu powiatu

oraz 313 modyfikacji wpisów wcześniejszych publikacji, wynikających ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje, dopisania zarządzeń prokuratorskich. Jednocześnie usunięto z BIP dane dotyczące 16 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne.

Ponadto, realizując zadania określone w art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące:

  • w katalogu „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL” 174 osób (85 nowych wpisów i 89 reedycji)
  • w katalogu „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL” 153 osób (150 nowych wpisów i 3 modyfikacje)
  • w katalogu „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL” 1370 osób (1308 nowych wpisów i 62 modyfikacje).

Łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 2021 publikacji (w tym 1554 nowe wpisy i 467 modyfikacji).

do góry