Nawigacja

Komunikaty

Biuro Lustracyjne uzupełniło katalogi

Barbara Niedzielko
Data publikacji 30.06.2017

W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 202 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 12 nowych wpisów dot.:

  • 1 posła RP
  • 1 sędziego Trybunału Konstytucyjnego
  • 1 Szefa Kancelarii Prezydenta
  • 1 prokuratora IPN
  • 4 podsekretarzy stanu
  • 3 członków zarządu powiatu
  • 1 wójta

oraz 190 modyfikacji wpisów wcześniejszych publikacji, wynikających ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje, dopisania zarządzeń prokuratorskich. Jednocześnie usunięto z BIP dane dotyczące 11 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne.

Ponadto, realizując zadania określone w art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące:

  • w katalogu „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL” 182 osób (131 nowych wpisów i 51 reedycji)
  • w katalogu „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL” 147 osób (139 nowych wpisów i 8 modyfikacji)
  • w katalogu „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL” 560 osób (518 nowych wpisów i 42 modyfikacje).

Usunięto z BIP dane dotyczące 3 osób z katalogu funkcjonariuszy oraz 1 osoby z katalogu „rozpracowywanych”.

Łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 1091 publikacji (w tym 800 nowych wpisów i 291 modyfikacji).

do góry