Nawigacja

Komunikaty

Biuro Lustracyjne uzupełniło katalogi

Barbara Niedzielko
Data publikacji 31.05.2017

W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 188 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 17 nowych wpisów dot.:

 • 1 prokuratora IPN
 • 1 prezesa Sądu Apelacyjnego
 • 2 sędziów NSA
 • 1 prokuratora Prokuratury Krajowej
 • 3 podsekretarzy stanu
 • 1 członka zarządu województwa
 • 1 wicestarosty
 • 7 członków zarządu powiatu

oraz 171 modyfikacji wpisów wcześniejszych publikacji, wynikających ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje, dopisania zarządzeń prokuratorskich. Jednocześnie usunięto z BIP dane dotyczące 17 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne.

Ponadto, realizując zadania określone w art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące:

 • w katalogu „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL” 151 osób (102 nowe wpisy i 49 modyfikacji)
 • w katalogu „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL” 100 osób (100 nowych wpisów)
 • w katalogu „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL” 235 osób (206 nowych wpisów i 29 modyfikacji).

Łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 674 publikacje (w tym 425 nowych wpisów i 249 modyfikacji).

do góry