Nawigacja

Komunikaty

Komunikat IPN w sprawie ujawnienia zbioru zastrzeżonego

Barbara Niedzielko
Data publikacji 04.04.2017

Odpowiadając na liczne pytania o stan prac nad przeglądem akt tworzących tzw. zbiór zastrzeżony, w związku z ustalonym na wspólnym spotkaniu przez Prezesa IPN, Kolegium IPN oraz ministrów nadzorujących służby specjalne na 31 marca br. terminem zakończenia przeglądu, informujemy, że:

Straż Graniczna wywiązała się z podjętych zobowiązań i zakończyła pracę (dokonała przeglądu i przesłała informacje do Prezesa IPN o statusie dokumentów) w ustalonym terminie;

Szefowie pozostałych służb, tj. Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, w różnym stopniu nie wywiązali się z podjętych zobowiązań w zakresie przeglądu materiałów lub przesłania wniosków do Prezesa IPN o ewentualne nadanie klauzuli materiałom z w/w zbioru.

W myśl ustawy z 29 kwietnia 2016 r. przewidziany termin ujawnienia materiałów z byłego „zbioru zastrzeżonego” to 16 czerwca br., czyli 12 miesięcy po wejściu w życie ustawy.

Prezes IPN zgodnie z art. 19 ust. 2 zastrzega sobie prawo nadania klauzuli tajności i zapewnienia warunków ochrony dokumentów niejawnych.

do góry