Nawigacja

Komunikaty

Prawomocne orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach stwierdzające niezgodność z prawdą oświadczenia lustracyjnego radcy prawnego Andrzeja Chodkiewicza

Barbara Niedzielko
Data publikacji 28.03.2017

Orzeczeniem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 12 grudnia 2016 r. uznano, iż Andrzej Chodkiewicz złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne o treści, iż nie współpracował z organami bezpieczeństwa państwa podczas gdy materiał dowodowy zebrany w sprawie wykazał, iż wymieniony w okresie odbywania zasadniczej służby wojskowej w sposób  świadomy i tajny współpracował pod ps. „Koliber” z dwoma oficerami Wojskowej  Służby Wewnętrznej, a więc organu bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 „ustawy lustracyjnej”.

Sąd orzekł wobec wymienionego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także orzekł zakaz pełnienia funkcji publicznej, o których mowa w art. 4 pkt 2-57 „ustawy lustracyjnej”, na okres 3 lat.

Sąd Apelacyjny w Katowicach, w wyniku rozpoznania apelacji lustrowanego, orzeczeniem z dnia 10 marca 2017 r. utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie.

Katowice, 28 marca 2017 r.

prokurator Andrzej Majcher
Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego
w Katowicach

do góry