Nawigacja

Komunikaty

Prawomocne orzeczenie stwierdzające niezgodność z prawdą oświadczenia lustracyjnego Piotra Bożka

Barbara Niedzielko
Data publikacji 28.03.2017

 

Orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23.03.2017 r., o sygnaturze II AKa 46/17, nie uwzględniono apelacji pełnomocnika lustrowanego Piotra Bożka i utrzymano w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 15.12.2016 r., o sygnaturze V K 80/16, na mocy którego uznano, iż Piotr Bożek złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne w związku z wykonywaniem funkcji publicznej radcy prawnego, i orzeczono wobec niego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także orzeczono zakaz pełnienia funkcji publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 2-57 ustawy lustracyjnej – na okres 3 lat.

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach jest prawomocne.

Katowice, 28 marca 2017 r.

prokurator Andrzej Majcher
Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego
w Katowicach

do góry