Nawigacja

Komunikaty

Biuro Lustracyjne uzupełniło katalogi

Barbara Niedzielko
Data publikacji 16.03.2017

W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 80 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 18 nowych wpisów dot.:

 • 1 członka Trybunału Stanu
 • 2 prokuratorów IPN
 • 1 posła do Sejmu RP
 • 1 prezesa Sądu Apelacyjnego
 • 2 sędziów Sądu Najwyższego
 • 1 sędziego NSA
 • 1 podsekretarza stanu
 • 2 wójtów
 • 1 członka zarządu województwa
 • 1 starosty
 • 5 członków zarządu powiatu

oraz 62 modyfikacje wpisów wcześniejszych publikacji, wynikających ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje, dopisania zarządzeń prokuratorskich. Jednocześnie usunięto z BIP dane dotyczące 236 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne.

Ponadto, realizując zadania określone w art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące:

 • w katalogu „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL” 13 osób (12 nowych wpisów i 1 modyfikacja)
 • w katalogu „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL” 6 osób (2 nowe wpisy i 4 modyfikacje)
 • w katalogu „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL” 232 osób (204 nowe wpisy i 28 modyfikacji).

Łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 331 publikacji (w tym 236 nowych wpisów i 95 modyfikacji).

do góry