Nawigacja

Komunikaty

Biuro Lustracyjne uzupełniło katalogi

Barbara Niedzielko
Data publikacji 12.01.2017

W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 136 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 7 nowych wpisów dot.:

  • 1 sędziego Trybunału Konstytucyjnego
  • 1 prokuratora IPN
  • 1 szefa Kancelarii Sejmu RP
  • 1 sekretarza stanu
  • 1 podsekretarza stanu
  • 1 burmistrza
  • 1 członka zarządu powiatu

oraz 129 modyfikacji wpisów wcześniejszych publikacji, wynikających ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje, dopisania zarządzeń prokuratorskich, przejścia w stan spoczynku. Jednocześnie usunięto z BIP dane dotyczące 6 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne.

Ponadto, realizując zadania określone w art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące:

  • w katalogu „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL” 131 osób (121 nowych wpisów i 10 modyfikacji)
  • w katalogu „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL” 331 osób (328 nowych wpisów i 3 modyfikacje)
  • w katalogu „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL” 220 osób (161 nowych wpisów i 59 modyfikacji).

Łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 818 publikacji (w tym 617 nowych wpisów i 201 modyfikacji).

do góry