Nawigacja

Komunikaty

Biuro Lustracyjne uzupełniło katalogi

Barbara Niedzielko
Data publikacji 12.12.2016

W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 105 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 11 nowych wpisów dot.:

  • 1 wójta
  • 7 członków zarządu powiatu
  • 1 starosty
  • 2 wicestarostów

oraz 94 modyfikacje wpisów wcześniejszych publikacji, wynikających ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje, dopisania zarządzeń prokuratorskich, przejścia w stan spoczynku. Jednocześnie usunięto z BIP dane dotyczące 11 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne, oraz dane 1 osoby z katalogu rozpracowywanych (wycofanie zgody na publikację).

Ponadto, realizując zadania określone w art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące:

  • w katalogu „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL” 64 osób (63 nowe wpisy i 1 modyfikacja),
  • w katalogu „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL” 17 osób (12 nowych wpisów i 5 modyfikacji)
  • w katalogu „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL” 211 osób (89 nowych wpisów i 122 modyfikacje).

Łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 397 publikacji (w tym 175 nowych wpisów i 222 modyfikacje).

do góry