Nawigacja

Komunikaty

Prawomocne orzeczenie stwierdzające niezgodność z prawdą oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Rajmunda Morica, w dacie złożenia oświadczenia lustracyjnego, wykonującego funkcję publiczną posła V kadencji na Sejm w latach 2005-2007.

Inga Budweil
Data publikacji 05.12.2016

Orzeczeniem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 26 września 2016 r. uznano, iż Rajmund Moric złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne o treści, iż nie współpracował z organami bezpieczeństwa państwa - podczas gdy materiał dowodowy zebrany w sprawie wykazał, iż wymieniony, w okresie od listopada 1984 r. do sierpnia 1985 r., był świadomym i tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa o ps. „Sokół”.

Sąd orzekł wobec wymienionego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także orzekł zakaz pełnienia funkcji publicznej, o których mowa w art. 4 pkt 2-57 ustawy lustracyjnej, na okres 6 lat.

Od powyższego orzeczenia nie został wniesiony środek odwoławczy w związku z czym stało się ono prawomocne.

Wniosek o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec Rajmunda Morica został złożony jeszcze przez Rzecznika Interesu Publicznego, a postępowanie toczyło się kilkakrotnie przed różnymi składami Sądów I i II instancji, aż do momentu prawomocnego zakończenia postępowania na mocy wskazanego orzeczenia Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 26 września 2016 r.

                                                                                                                                  Naczelnik  

                                                                                               Oddziałowego Biura Lustracyjnego

                                                                                                          prokurator Andrzej Majcher

 

Katowice, 02 grudnia 2016 r.

 

 

do góry