Nawigacja

Konkursy dla młodzieży

Rozpoczynamy drugą edycję konkursu „Policjanci w służbie historii”

Konkurs jest adresowany do uczniów policyjnych klas mundurowych w ramach współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Komendą Główną Policji. Jego celem jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach II Rzeczpospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę Państwa Polskiego. W ramach zadań konkursowych uczniowie odkrywają miejsca pamięci związane z historią policji, sylwetki policjantów, których postawa może być wzorem służby Polsce i Polakom oraz przekazują zdobytą wiedzę innym.

W pierwszej edycji projektu wzięło udział ponad 90 zespołów, a 42 ukończyły wszystkie zadania konkursowe. Jury konkursu wyróżniło 3 zespoły, a 11 przyznało tytuł laureata. Laureaci konkursu wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym „Tropem Zbrodni Katyńskiej” na tereny Białorusi i Ukrainy.

Więcej informacji o konkursie, zasadach uczestnictwa i zgłoszeniach można uzyskać tutaj: policjanciwhistorii.ipn.gov.pl

do góry