Nawigacja

Konkursy dla młodzieży

8. edycja konkursu „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…” (na prace konkursowe czekamy do 30 czerwca 2017)

Zapraszamy do udziału w 8. edycji konkursu „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…”, w którym nagrodą jest zagraniczny wyjazd edukacyjny. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Jego celem jest upamiętnienie ofiar rozstrzelanych wiosną 1940 r. z rozkazu najwyższych władz ZSRR.

Zadaniem uczestników jest stworzenie strony z albumu poświęconej konkretnej ofierze Zbrodni Katyńskiej. Zadanie to wymaga od uczestników opracowania koncepcji plastycznej pracy, ale również dużego zaangażowania w poszukiwanie informacji o wybranym przez siebie bohaterze. Osoby biorące udział w dotychczasowych edycjach zbierając informacje sięgały nie tylko do opublikowanych już materiałów czy internetu. Niejednokrotnie, by podnieść wartość merytoryczną i wizualną swojej pracy, uczniowie docierali również rodzin ofiar, wykonując tym samym niekiedy pionierską pracę w pozyskiwaniu informacji, zdjęć i pamiątek dotąd nieznanych.

Konkurs pozwala spojrzeć na Zbrodnię Katyńską jako na tragedię poszczególnych osób i rodzin, a nie masowy mord. Uczniowie poznają sylwetki pomordowanych i ich rodzin, dowiadują się o ich życiu prywatnym, dokonaniach, sukcesach i roli jaką pełnili w życiu publicznym niepodległej Polski.

Imię i nazwisko bohatera pracy konkursowej powinno znajdować się na tzw. „Liście Katyńskiej” lub „Ukraińskiej Liście Katyńskiej”, zamieszczonej pod adresem internetowym:  http://nekropolie.federacja-katyn.org.pl/biogramy.php?lang=pl  lub w księgach cmentarnych dostępnych na stronie http://ksiegicmentarne.muzeumkatynskie.pl/. Praca nie może dotyczyć osoby upamiętnionej w poprzednich edycjach konkursu. Lista upamiętnionych bohaterów znajduje się w załączniku na dole strony.

Projekt pracy może zawierać m.in. biogram, opis, wiersz, tekst piosenki, zdjęcia, rysunki. Technika wykonania pracy jest dowolna (maksymalny format karty: A3). Każda praca musi zawierać wypełnioną metrykę pracy konkursowej. Metrykę pracy należy wygenerować poprzez wypełnienie elektronicznego formularza

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Na prace konkursowe czekamy do 30 czerwca 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Prosimy o przesyłanie prac na adres:
Biuro Edukacji Narodowej IPN
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs”

Osoba do kontaktu: Izabela Sienkiewicz izabela.sienkiewicz@ipn.gov.pl

Nagroda

W latach 2010-2013 laureaci konkursu wraz z opiekunami wyjechali do miejsc związanych z martyrologią Polaków na Kresach. Wspólnie odwiedzaliśmy Polskie Cmentarze Wojenne w Katyniu, Miednoje, Charkowie i Bykowni. Z powodu napiętej sytuacji politycznej odwiedzenie Polskich Cmentarzy Wojennych na terenie Rosji i Ukrainy okazało się niemożliwe. W 2014 r. laureaci dotarli do miejsc związanych z walkami 2. Korpusu Polskiego. W 2015 roku podążali szlakiem walk 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, a w 2016 r. śladami tzw. białoruskiej listy katyńskiej.

Od 2016 r. w konkursie przyznawane są nagrody I oraz II stopnia. Laureaci nagrody I stopnia wezmą udział w wyjeździe edukacyjnym do Rumunii. Laureaci II stopnia zostaną zaproszeni do Muzeum Katyńskiego, gdzie odbędzie się uroczystość wręczenia nagród (publikacje i gry) połączona ze zwiedzaniem muzeum. Kwestie regulujące warunki otrzymania nagrody zostały szczegółowo ujęte w regulaminie, dostępnym na stronie www.pamiec.pl/sprzaczki.

Organizatorzy Partner konkursu


„W poszukiwaniu pamięci… Monte Cassino” (real. P. Skrzek) - relacja filmowa z wyjazdu edukacyjnego śladami 2. Korpusu Polskiego.

17 września 2012 r. ukazał się pierwszy tom albumu „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy… Obraz ofiar Zbrodni Katyńskiej w pracach plastycznych młodego pokolenia”. Publikacja jest połączeniem wydawnictwa albumowego i opracowania popularyzatorskiego. Zawiera eseje związane ze Zbrodnią Katyńską, nagrodzone w konkursie prace, biogramy 64 ofiar, fotografie oraz dokumenty upamiętnionych osób.

KLIKNIJ W OBRAZEK POWYŻEJ I PRZECZYTAJ ONLINE 

5 marca 2015 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” odbyła się promocja II tomu albumu „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy… Obraz ofiar Zbrodni Katyńskiej w pracach plastycznych młodego pokolenia”. Album jest prezentacją prac nagrodzonych w 3. i 4. edycji konkursu plastycznego poświęconego ofiarom Zbrodni Katyńskiej. Poniżej prezentujemy jego wersję elektroniczną.

KLIKNIJ W OBRAZEK POWYŻEJ I PRZECZYTAJ ONLINE 
do góry