Nawigacja

Aktualności

Sesja naukowa „Powiat lubiński 1945–1989” – Lubin.

  • 2
  • 3
  • 4
W dniu 23 listopada 2006 r. w Centrum Kultury „Muza” w Lubinie odbyła się sesja naukowa zatytułowana „Powiat lubiński 1945–1989”. Została ona zorganizowana przez Centrum Kultury „Muza” i Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie oraz OBEP IPN we Wrocławiu, w ramach współpracy naukowej rozwijającej się od dłuższego czasu pomiędzy tymi instytucjami.
Podczas konferencji zaprezentowano cztery referaty. Materiał wprowadzający („Powiat lubiński 1945–1989”) przedstawił gospodarz spotkania – dr Marek Zawadka. Następnie głos zabrali pracownicy wrocławskiego oddziału IPN. Dr Robert Klementowski omówił funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lubinie w latach 1945–1954, dr Jarosław Syrnyk – wybrane zagadnienia dotyczące ludności ukraińskiej zamieszkałej na terenie powiatu, wreszcie Paweł Piotrowski wygłosił referat „Zbrodnia lubińska w świetle akt sądowych”.
Konferencja w Lubinie, którą zaszczycił swoją obecnością prezydent miasta – Robert Raczyński, spotkała się z dużym zainteresowaniem lokalnych mediów.

do góry