Nawigacja

1wrzesnia39.pl

przejdź do portalu

Aktualności

Otwarcie wystawy „Wypędzeni 1939. Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy” – Düsseldorf, 12 września 2019

 • Fot. A. Grabolus
  Fot. A. Grabolus
 • Fot. A. Grabolus
  Fot. A. Grabolus
 • Fot. A. Grabolus
  Fot. A. Grabolus
 • Fot. A. Grabolus
  Fot. A. Grabolus
 • Fot. A. Grabolus
  Fot. A. Grabolus
 • Fot. A. Grabolus
  Fot. A. Grabolus
 • Fot. A. Grabolus
  Fot. A. Grabolus
 • Fot. A. Grabolus
  Fot. A. Grabolus
 • Fot. A. Grabolus
  Fot. A. Grabolus

Instytut Pamięci Narodowej oraz Związek Miast Polskich prezentują w siedzibie Instytutu Polskiego w Düsseldorfie wystawę „Wypędzeni 1939. Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy”/„Vertriebene 1939. Deportationen von polnischen Bürgern aus den ins Dritte Reich eingegliederten Gebieten”.

Otwarcie ekspozycji odbyło się 12 września 2019 r. Podczas uroczystości otwarcia wystawy Instytut Polski w Düsseldorfie reprezentował dyrektor Wojciech J. Poczachowski. Otwarciu wystawy towarzyszył wykład dr. Jacka Kubiaka – kuratora wystawy.

Tematyka ekspozycji koncentruje się na deportacjach obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy. Na wielkoformatowych planszach ukazane zostały poszczególne etapy polityki realizowanej przez okupanta niemieckiego. Kilkaset fotografii, plakatów i dokumentów zebranych w polskich i niemieckich archiwach dokumentuje wywózki ludzi zmuszonych do opuszczenia swoich domów, ich dalsze losy, a także ukazuje szerszy kontekst polityki prowadzonej przez Niemcy pod hasłami Lebensraum oraz Generalplan Ost, w okolicznościach terroru stosowanego wobec Polaków i Żydów na tych terenach. Wystawa ma na celu m.in. zwrócenie uwagi na rolę paktu Hitler–Stalin w polityce wobec ludności polskiej żydowskiej, jak i przesiedleń tzw. Niemców etnicznych z terenów sowieckich, osiedlanych w okupowanej Polsce w ramach akcji „Heim ins Reich” (Powrót do Rzeszy).

Wystawa została wyprodukowana w wersji niemieckiej, będzie dostępna dla zwiedzających do końca września 2019 r.

do góry