Nawigacja

1wrzesnia39.pl

przejdź do portalu

Aktualności

Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej

zaprasza na

konferencję naukową

OBRAZY II WOJNY ŚWIATOWEJ W MATERIAŁACH FOTOGRAFICZNYCH I FILMOWYCH

28 października 2019 r.  – z okazji Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego UNESCO

 „Przystanek Historia”
Centrum Edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej im. Janusza Kurtyki,
Warszawa, ul. Marszałkowska 21/25

 

Archiwum IPN już po raz jedenasty organizuje konferencję archiwalną z okazji Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego, na której poruszana jest tematyka dokumentacji pozaaktowej. Przypadająca  w tym roku 80. rocznica wybuchu II wojny światowej jest doskonałą okazją do dyskusji na temat związany  ze stanem zachowania, digitalizacji i opracowania dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej obrazującej dramatyczne wydarzenia lat 1939–1945 r. w Polsce i na świecie. Do wygłoszenia referatów zaprosiliśmy przedstawicieli archiwów i muzeów posiadających zbiory fotograficzne i filmowe z tego okresu. Tegoroczna konferencja będzie także pretekstem do prezentacji najnowszego wydawnictwa Archiwum IPN jakim jest dwutomowa publikacja pt. Zbiór fotografii Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej, która jest owocem kilkunastoletniej pracy nad opracowaniem fotografii jednej z najważniejszych kolekcji fotografii historycznej. Zgodnie z kilkuletnią tradycją konferencje audiowizualne obejmuje patronatem Polski Komitet ds. UNESCO.

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

10.00–10.10  Powitanie uczestników

Prowadzenie konferencji dr hab. Jacek Sawicki – kierownik Sekcji Opracowywania Dokumentacji Audiowizualnej Archiwum IPN (prof. KUL)                                     

  • 10.10–10.35 – Konrad W. Ślusarski (Archiwum IPN), Zbiór fotografii Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – doświadczenia w porządkowaniu, opracowaniu, digitalizacji i upowszechnianiu
  • 10.35–11.00 – Grażyna M. Grabowska (Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny), II Wojna Światowa w zbiorach FINA 
  •  11.00–11.25 – Magdalena Żółw (Wojskowe Biuro Historyczne),  II Wojna Światowa w zasobie ikonograficznym Wojskowego Biura Historycznego

11.25–11.45 – Przerwa kawowa

  • 11.45–12.10 – Mariusz Olczak (Archiwum Akt Nowych), Fotografie II Wojny Światowej w Zasobie Archiwum Akt Nowych
  • 12.10–12.35 – Piotr Niedziela (Narodowe Archiwum Cyfrowe), Fotografie dotyczące Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie podczas II Wojny Światowej, w zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego 
  • 12.35–13.00 – Kinga Turkowska (Polskie Radio), II Wojna Światowa w zasobach Archiwum Polskiego Radia

13.00–14:00 –  Przerwa obiadowa

  • 14.00–14:25 – Marek Lasota (Muzeum Armii Krajowej), Kolekcje fotograficzne i filmowe dotyczące II Wojny Światowej w zbiorach Muzeum Armii Krajowej-digitalizacja, opracowanie, przygotowanie wystaw
  • 14.25–14:50 – Paweł Rozdżestwieński (Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą), Zbiory fotograficzne i filmowe dotyczące  losów Ziemi Sochaczewskiej w II Wojnie Światowej

 14.50 –15.00 – Zakończenie konferencji

UWAGA! WYMAGANA REJESTRACJA!

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres:
radoslaw.morawski@ipn.gov.pl
Radosław Morawski
ul. Kłobucka 21, Budynek B pok. 057
02-699 Warszawa
tel. 022 5818913

 

do góry