Nawigacja

Aktualności

Uroczystości pogrzebowe Maryli Płońskiej – Gdańsk-Oliwa, 3 grudnia 2011

W dniu 30 listopada br. zmarła w wyniku choroby nowotworowej Maryla Płońska, jedna z działaczek Wolnych Związków Zawodowych, bohaterka, która 16 sierpnia 1980 r. ratowała strajk w Stoczni Gdańskiej razem z Anną Walentynowicz i Aliną Pieńkowską.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 3 grudnia br. Maryla Płońska została pochowana na cmentarzu w Gdańsku-Oliwie.

Maryla Płońska urodziła się 19 sierpnia 1957 r. w Gdańsku. Ukończyła miejscowe Technikum Mechaniczno-Elektryczne (1978), w latach 1979-1980 studiowała na Wydziale Chemii Politechniki Gdańskiej. Pod koniec lat 70. współpracowniczka ROPCiO, 1978-1980 działaczka WZZ Wybrzeża, 1979-1980 współzałożycielka, członek redakcji i autorka niezależnego pisma WZZ Wybrzeża „Robotnik Wybrzeża”. W latach 1978-1979 współorganizowała niezależne obchody rocznicy Grudnia ’70 w Gdańsku: 18 grudnia 1979 r. przemawiała w imieniu WZZ Wybrzeża podczas uroczystości pod bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 7 sierpnia 1980 r. razem z Bogdanem Borusewiczem, Janem Karandziejem, Joanną i Andrzejem Gwiazdami, Aliną Pienkowską i Lechem Wałęsą redagowała odezwę wzywającą stoczniowców do obrony zwolnionej z pracy Anny Walentynowicz; od 14 sierpnia uczestniczka strajku w Stoczni Gdańskiej, początkowo w roli sekretarza w pracach MKS (brała udział w formułowaniu 21 postulatów), następnie jako organizatorka biura tłumaczeń dla dziennikarzy zagranicznych. Zniechęcona konfliktami w kierownictwie „Solidarności” wycofała się z działalności związkowej. Na początku lat 80. pracowała dorywczo, m.in. udzielała korepetycji, wykonywała tłumaczenia oraz prace kreślarskie. W latach 1984-1987 bibliotekarka na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, w 1988 r. pracowała w Wojewódzkim Ośrodku Informatyki w Gdańsku. Od 1989 na rencie (I grupa inwalidzka). W okresie od 27 października 1978 do 27 grudnia 1982 r. rozpracowywana przez Wydział III Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Gdańsku w ramach SOR/SOS krypt. Godot/Maszynistka.
 

do góry