Nawigacja

Aktualności

Przystanek Historia IPN w Chicago i Nowym Jorku – 11–24 marca 2019

 • Przystanek Historia IPN w Chicago. Wizyta w „Dzienniku Związkowym”, najstarszej polskojęzycznej gazecie codziennej w USA – 12 marca 2019 Przystanek Historia IPN w Chicago. Wizyta w „Dzienniku Związkowym”, najstarszej polskojęzycznej gazecie codziennej w USA – 12 marca 2019
 • Przystanek Historia IPN w Chicago. Wizyta w „Dzienniku Związkowym”, najstarszej polskojęzycznej gazecie codziennej w USA – 12 marca 2019 Przystanek Historia IPN w Chicago. Wizyta w „Dzienniku Związkowym”, najstarszej polskojęzycznej gazecie codziennej w USA – 12 marca 2019
 • Przystanek Historia IPN w Chicago. Wizyta w „Dzienniku Związkowym”, najstarszej polskojęzycznej gazecie codziennej w USA – 12 marca 2019 Przystanek Historia IPN w Chicago. Wizyta w „Dzienniku Związkowym”, najstarszej polskojęzycznej gazecie codziennej w USA – 12 marca 2019
 • Przystanek Historia IPN w Chicago – pierwsze warsztaty dla nauczycieli Przystanek Historia IPN w Chicago – pierwsze warsztaty dla nauczycieli
 • Przystanek Historia IPN w Chicago – pierwsze warsztaty dla nauczycieli Przystanek Historia IPN w Chicago – pierwsze warsztaty dla nauczycieli
 • Przystanek Historia IPN w Chicago – pierwsze warsztaty dla nauczycieli Przystanek Historia IPN w Chicago – pierwsze warsztaty dla nauczycieli
 • Przystanek Historia IPN w Chicago – pierwsze warsztaty dla nauczycieli Przystanek Historia IPN w Chicago – pierwsze warsztaty dla nauczycieli
 • Przystanek Historia IPN w Chicago – pierwsze warsztaty dla nauczycieli Przystanek Historia IPN w Chicago – pierwsze warsztaty dla nauczycieli
 • Przystanek Historia IPN w Chicago – pierwsze warsztaty dla nauczycieli Przystanek Historia IPN w Chicago – pierwsze warsztaty dla nauczycieli
 • Przystanek Historia IPN w Chicago – pierwsze warsztaty dla nauczycieli Przystanek Historia IPN w Chicago – pierwsze warsztaty dla nauczycieli
 • Muzuem Polskie w Chicago Muzuem Polskie w Chicago
 • Muzuem Polskie w Chicago Muzuem Polskie w Chicago
 • Wizyta w Muzuem Polskim w Chicago Wizyta w Muzuem Polskim w Chicago
 • Pomnik Katyński na Cmentarzu Św. Wojciecha Pomnik Katyński na Cmentarzu Św. Wojciecha
 • Warsztaty dla uczniów w Szkole im. Św. Fabiana Warsztaty dla uczniów w Szkole im. Św. Fabiana
 • Warsztaty dla uczniów w Szkole im. Św. Fabiana Warsztaty dla uczniów w Szkole im. Św. Fabiana
 • Pomnik Hallerczyków na Cmentarzu Św. Wojciecha Pomnik Hallerczyków na Cmentarzu Św. Wojciecha

W dniach 11–24 marca 2019 r. odbywają się kolejne spotkania z cyklu Przystanek Historia IPN w Chicago, realizowanego we współpracy ze Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w Ameryce, oraz Przystanek Historia IPN w Nowym Jorku, realizowanego dzięki porozumieniu ze Stowarzyszeniem „Pamięć”.

Przystanek Historia w Chicago

13 marca 2019 r. pracownicy białostockiego oddziału IPN odwiedzili cmentarz  św. Wojciecha w Niles, na którym znajdują się: odsłonięty w 2009 r. Pomnik Katyński upamiętniający ofiary zbrodni katyńskiej zamordowane wiosną 1940 roku przez NKWD, pomnik Hallerczyków oraz tablica smoleńska. Wśród pochowanych na tym cmentarzu osób spoczęło wielu Polaków, których los związany był nierozerwalnie z historią Polski i których nie ominęły tragiczne wydarzenia II wojny światowej: zsyłki do łagrów, zesłania, niewola jeniecka.

Polska delegacja miała również możliwość spotkania z pracownikami i dyrekcją Muzeum Polskiego oraz obejrzenia zbiorów placówki. Muzeum, założone w 1935 r. przez Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w 1935 r. i mieszczące się w samym sercu pierwszej polskiej dzielnicy w Chicago, zgromadziło w swoich zbiorach pamiątki prywatne polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych i dokumenty organizacji polonijnych, ale także eksponaty związane z wybitnymi postaciami historii, np. z Ignacym Janem Paderewskim. W zbiorach Muzeum znajdują się m.in. przedmioty z ostatniego mieszkania artysty w Hotelu Buckingham w Nowym Jorku.

Pracownicy, wykorzystując materiały edukacyjne przygotowane przez IPN, prowadzą z uczniami zajęcia: „Walka o granice II Rzeczypospolitej – scalanie ziem polskich z trzech zaborów” oraz „Osiągnięcia II Rzeczypospolitej”, a także warsztaty metodyczne dla nauczycieli. Projekt realizowany jest w ośmiu polskich szkołach metropolii chicagowskiej – Szkole im. Św. Fabiana, Szkole im. Św. Małgorzaty Marii, Szkole im. Marii Konopnickiej, Szkole im. Św. Błażeja, w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Konsulacie RP w Chicago, Szkole im. Jana Kochanowskiego, Szkole im. Emilii Plater i Szkole im. Św. Faustyny Kowalskiej.

17 marca 2019 r. o godzinie 10:00 w sali Szkoły im. Trójcy Świętej w Chicago dr Łukasz Lubicz-Łapiński wygłosił wykład otwarty „Obława Augustowska zwana Małym Katyniem”, poświęcony największemu po zakończeniu II wojny światowej ludobójstwu, którego dopuścili się Sowieci wobec Polaków w 1945 r.

 

Przystanek Historia w Nowym Jorku

VI edycja Przystanku Historia IPN Nowy Jork odbędzie się w dniach od 20 do 24 marca 2019 roku i poświęcona będzie tematowi „Księża Niezłomni 1918–1989”. Gośćmi wiosennej edycji będą: dr Łukasz Lubicz-Łapiński, Urszula Gierasimiuk oraz Magdalena Dzienis-Todorczuk z białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

W poprzednich edycjach Przystanku Historia IPN Nowy Jork w związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości wiele uwagi poświęciliśmy wydarzeniom oraz osobom, które przyczyniły się do odrodzenia Polski w 1918 r. Przypomnieliśmy sylwetki polskich bohaterów i Ojców Niepodległości, wśród nich: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego.

Mówiąc o ludziach Niepodległości, zarówno o politykach, jak i wojskowych, nie możemy zapomnieć o jeszcze jednej ważnej grupie – o kapłanach, którzy na przestrzeni wieków aktywnie wspierali dążenia niepodległościowe. Marzenie wielu pokoleń Polaków o wolności prawdopodobnie nigdy by się nie ziściło, gdyby nie wsparcie Kościoła katolickiego. Księża – cisi bohaterowie z kościelnych ambon słowem podtrzymywali ducha narodu, a wielokrotnie na ołtarzu Ojczyzny składali również własne życie. Pamięć o wielu z nich zatarła się, a niekiedy została przyćmiona przez innych wielkich patriotów.

W czasie tej edycji w sposób szczególny chcielibyśmy przypomnieć postaci wielkich kapłanów oraz ukazać rolę Kościoła Katolickiego w procesie odzyskiwania niepodległości.  Podczas wykładu na temat: „Księża Niezłomni 1918–1989”, który wygłosi dr Łukasz Lubicz-Łapiński przywołane zostaną sylwetki m.in. takich kapłanów jak: kard. August Hlond, abp Antoni Baraniak, prymas Stefan Wyszyński, kard Karol Wojtyła, abp Adam Sapieha, ks. Jerzy Popiełuszko, ks. Stefan Niedzielak, ks. Stanisław Suchowolec i wielu innych.

W niedzielę w kościele Św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie, o godz. 12:00, zostanie odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny. Mszę celebrował będzie ks. prałat Tomasz Grysa z Nuncjatury Apostolskiej przy ONZ.

Jednocześnie obok spotkań otwartych dla Polonii, tak jak to ma miejsce podczas każdej edycji Przystanku Historia IPN, pracownicy Biura Edukacji Narodowej IPN przeprowadzą zajęcia w polonijnych szkołach oraz poprowadzą warsztaty metodyczne dla nauczycieli.

Temat warsztatów: „Walka o granice II Rzeczypospolitej – scalanie ziem Polskich z trzech zaborów”. Warsztaty odbędą się w sobotę, 23 marca 2019 r., o godz.16.00, w Polskiej Szkole Dokształcającej Gniazda 946 Sokołów Polskich w Ameryce – przy 99 North 13 Ave, Manville, NJ 08835. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dyrektor szkoły p. Elizabeth Laskowskiej na e-mail: elizabethlask@gmail.com. Wszystkich nauczycieli serdecznie zapraszamy. Podczas warsztatów będą rozprowadzane materiały IPN dla szkół uczestniczących w szkoleniu.

Otwarte spotkania VI edycji Przystanku Historia IPN Nowy Jork odbędą się w następujących terminach:

 • czwartek, 21 marca, godz. 19.00, Polska Fundacja Kulturalna w Clark, 177 Broadway, Clark, NJ 07066. Otwarcie VI edycji Przystanku Historia IPN Nowy Jork.
 • niedziela, 24 marca, kościół pw. Świętego Stanisława BM, 101 East 7th Street, New York, NY 10009. Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny o godz. 12.00, na którą zapraszamy całą Polonię. Spotkanie otwarte rozpocznie o godz. 13.30.

Więcej informacji o Przystanku Historia oraz relacje z poprzednich edycji można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Pamięć www.pamiec.us 

Gośćmi marcowej edycji są:

dr Łukasz Lubicz-Łapiński – wieloletni pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku, współautor i autor wielu ekspozycji powstałych w OBEN IPN w Białymstoku, np.  Zagłada dworów w województwie białostockim po 1939 r., Tatarzy polscy w walkach o wolność Rzeczypospolitej, Sowiecka agresja 17 września 1939 r. na ziemiach Polski północno-wschodniej, Katyń 1940, Kobiety internowane. Gołdap 1982, Represje stanu wojennego. Województwo białostockie 1981–1983/1989. Prowadzi zajęcia dla uczniów oraz warsztaty dla nauczycieli; naukowo zajmuje badaniami drobnej szlachty mazowiecko-podlaskiej. Od 2008 r. prowadzi także badania genealogiczno-genetyczne tej społeczności.

Magdalena Dzienis-Todorczuk – wieloletni pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej, prowadzi zajęcia dla uczniów i warsztaty dla nauczycieli, koordynuje Przystanek Historia w Wilnie i Grodnie oraz organizuje wyjazdy edukacyjne (np. do Katynia, na polskie cmentarze wojenne we Włoszech) w ramach oddziałowego projektu „Śladami Bohaterów”. Naukowo zajmuje się losami polskich dzieci wywiezionych na Sybir w latach 1940–1941. Jest autorką artykułów dotyczących deportacji Polaków na Sybir w latach 1940–1941 oraz współautorką wielu ekspozycji powstałych w OBEN IPN w Białymstoku, np. Zagłada dworów w województwie białostockim po 1939 r., Sowiecka agresja 17 września 1939 r. na ziemiach Polski północno-wschodniej, Kobiety internowane. Gołdap 1982, Represje stanu wojennego. Województwo białostockie 1981–1983/1989, Województwo białostockie u progu niepodległości II Rzeczypospolitej.

Urszula Gierasimiuk – pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Białymstoku, zajmuję się prowadzeniem zajęć edukacyjnych wśród młodszej młodzieży. Pani Urszula odpowiedzialna jest przede wszystkim za realizację projektów konkursowych i edukacyjnych aktywizujących młodzież o uzdolnieniach plastycznych i twórczych. Prowadzi także konkursy z zakresu wiedzy o najnowszej historii Polski. Jest autorem wyboru źródeł dotyczących wydarzeń z marca 1968 r. w Białymstoku.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

do góry