Nawigacja

Aktualności

Inauguracja IX edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „O tym nie można zapomnieć – spotkania z osobami, które przeszły piekło obozów i deportacji” – 23 października 2018

23 października 2018 r., o godz. 11:00, w siedzibie Centrum Edukacyjnego IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia”, przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie, odbędzie się spotkanie inaugurujące IX edycję ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pod patronatem Agaty Kornhauser-Dudy, małżonki Prezydenta RP, zatytułowanego „O tym nie można zapomnieć – spotkania z osobami, które przeszły piekło obozów i deportacji”.

W tym pierwszym w roku szkolnym 2018/19 spotkaniu weźmie udział ponad 120-osobowa grupa nauczycieli i uczniów, którzy zgłosili chęć udziału w projekcie, oraz przedstawicieli środowisk kombatanckich. Spotkają się oni z osobami reprezentującymi: Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Koło Byłych Więźniarek KL Ravensbrȕck, Stowarzyszenie Więźniów – Byłych Dzieci Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych, Związek Sybiraków, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie oraz kierownictwo warszawskiego Muzeum Więzienia Pawiak i lubelskiego Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”.

Więcej informacji o projekcie na portalu pamięć.pl

do góry