Nawigacja

Aktualności

Informacja o numerze 34 „Pamięci i Sprawiedliwości” (nadsyłanie artykułów do 31 stycznia 2019)

W 2019 r. przypadają okrągłe rocznice dwóch niezwykle ważnych wydarzeń z dziejów Polski i świata – początek II wojny światowej w 1939 r. i zakończenie tzw. zimnej wojny w 1989 r. Pierwsza data oznaczała kres tzw. ładu wersalskiego i stała się jednym z symboli największego konfliktu w dziejach ludzkości, który doprowadził m.in. do wielkich zmian w światowym układzie sił. Druga, która przyniosła cios dla międzynarodowego (zwłaszcza europejskiego) ruchu komunistycznego, w postaci krytycznego osłabienia ZSRR, zwieńczyła okres potężnego powojennego napięcia między dwoma blokami państw pod przywództwem Waszyngtonu i Moskwy, zapowiadając początek systemu jednobiegunowego z dominującą rolą Stanów Zjednoczonych. Obie były symboliczny początkiem i końcem związanego z sobą ciągu wydarzeń, który zdeterminował dzieje Europy i świata w XX w.

Biorąc to pod uwagę, redakcja półrocznika naukowego „Pamięć i Sprawiedliwość” uznała za celowe, by 34. numer czasopisma poświęcić zagadnieniom związanym z wojnami i konfliktami, jakie miały miejsce w latach 1939–1989. Z uwagi na określony profil „Pamięci i Sprawiedliwości”, chcielibyśmy wszakże podkreślić, że interesowałyby nas nie tyle opisy poszczególnych bitew czy kampanii, co syntetyczne próby ujęcia zagadnień związanych ze sztuką wojenną rozumianą jako zjawisko społeczne, a także zbiór zasad dotyczących przygotowania państwa i sił zbrojnych do konfliktu. Na potencjał wojenny nie składają się wszak wyłącznie siły zbrojne, lecz wielką rolę odgrywają także dyplomacja, planowanie strategiczne, gospodarka, funkcjonalny system polityczny czy nastroje społeczne. Ważny jest rozwój nauki, jak również uwarunkowania historyczno-kulturowe, prasa, sztuka, etc. Z tego powodu ze szczególnym zainteresowaniem redakcji spotkają się teksty dotyczące następujący zagadnień:

 • dyplomacja jako kontynuacja stanu wojny – budowa sojuszy, podziały stref wpływów, międzynarodowe organizacje i inicjatyw pokojowe w latach 1939–1945;
 • wpływ geopolityki na wojny i konflikty
 • syntetyczne ujęcie militarnych aspektów prowadzenia działań wojennych w latach 1939–1989 (organizacja, taktyka, uzbrojenie, morale), ze szczególnym uwzględnieniem nowych zjawisk, jak wzrost znaczenia broni pancernej i rakietowej, lotnictwa strategicznego, koncepcja tzw. wojen narodowo-wyzwoleńczy oraz pojawienie się mocarstw nuklearnych;
 • porównanie funkcjonowanie państw totalitarnych i demokratycznych w kontekście możliwości efektywności prowadzenia działań wojennych w latach 1939–1945;
 • planowanie strategiczne i rozbudowa potencjału wojennego państw w latach 1939–1989, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania gospodarki w warunkach wojennych i strategicznych koncepcji prowadzenia działań wojennych po 1945 r. (m.in. przygotowania do wojny w Europie);
 • teoretyczne i praktyczne uwarunkowania dla przypadków zbrodni wojennych i ludobójstwa w latach 1939–1989;
 • rozwój nauki i techniki stymulowany potrzebą umacniania potencjału wojennego i jego społeczne konsekwencje;
 • przemiany w kulturze, sztuce i życiu codziennym pod wpływem doświadczeń wojny;
 • wojna domowa w Grecji;
 • konflikt izraelsko-arabski na Bliskim Wschodzie;
 • dekolonizacja w Azji i Afryce i towarzyszące jej wojny i konflikty;
 • wojny i konflikty w Ameryce Środkowej i Południowej po 1945 r.

Redakcja „Pamięci i Sprawiedliwości” zaprasza do nadsyłania artykułów mieszczących się w ramach wyżej zarysowanej problematyki. Na teksty czekamy do 31 stycznia 2019 r. Publikacja nr 34. czasopisma planowana jest na jesień 2019 r.

Publikujemy artykuły w języku polskim oraz językach kongresowych: angielskim, rosyjskim, włoskim i francuskim.

Teksty i ewentualne pytania proszę kierować na adres: rafal.latka@ipn.gov.pl  lub redakcja.pis@ipn.gov.pl  

do góry